Uživatelské moduly

Správa úkolů a informací

Modul Kontakty a adresáře (CRM)

Modul Personalistika

Modul Správa aktiv

Technické moduly

Modul Sabre

Modul Enterprise Architect konektor (eacon)

Systémové moduly

Modul AyMINE framework

Systémové služby

Uživatelská dokumentace AyMINE

Stránka obsahuje uživatelskou dokumentaci AyMINE®. Dokumentace je v systému dostupná pro jednotlivé objekty pomocí ikon .

Úvodní stránka o používání systému je zde

Upozornění

Vzhledem k tomu, že dokumentace je strukturována tak, aby se pro jednotlivé pohledy a náhledy ukazovala relevantní informace, obsahují některé stránky pouze dílčí informace, které nemusí být srozumitelné bez kontextu systému.

Informace o změnách a další informace

Systém i jeho moduly jsou stále ve vývoji. Informace o změnách jsou dostupné jednak

Technická dokumentace

K dispozici je i technická dokumentace AyMINE Framework i některých business modulů. Technická dokumentace je vedena pouze v angličtině.

Copyright

Veškerá dokumentace je majetkem PDQM, s.r.o., je součástí systému AyMINE®. Nesmí být kopírována ani použita na jiných stránkách bez písemného souhlasu vlastníka stránek, uvedeného odkazu na původní stránky.

Jakékoli umístění obsahu těchto stránek na jiné stránky nebo v dokumentu je porušením autorského zákona.