Gesta a klávesové zkratky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Gesta a klávesové zkratky

Systém je navržen tak, aby při celodenním používání poskytoval co nejlepší uživatelský komfort

Klávesové zkratky a gesta výrazně usnadňují práci. Některé funkce bez nich ani není možné využít

Zkratky pro efektivní práci na obrazovce

Velká obrazovka a klávesnice umožňují efektivní práci i díky možnosti zobrazení více oken a Drag & Drop krokům.

Více oken na obrazovce

CTRL + click na detail — otevření detailu v samostatném okně
CTRL + click na — otevření diskuze k objektu v samostatném okně

Přínosy a problémy se samostatnými okny

Drag & Drop s více okny

Drag & Drop funguje mezi samostatnými okny. Doporučujeme proto využívat samostatných oken pro rychlou práci se záznamy.

Drag @ Drop funguje i na mobilních obrazovkách. Stejnou funkčnost můžete používat, kdy požijete pravé tlačítko myši nebo na mobilním display objekt, který chcete přesunout, chvilku přidržíte prstem. Stejně tak přidržte prst na místě, kam chcete objekt přesunout.

Okno se neotevírá

Pokud máte v prohlížeči zablokovaná Pop-up (vyskakovací) okna, nemusí vám funkce fungovat správně. V závislosti na nastavení se může zobrazit varování, že systém okno zablokoval, nebo vůbec nic.

Doporučujeme pro doménu aymine.cz / aymine.com povolit vyskaovací okna. Nikdy je nezneužíváme na reklamy a když je povolíte pro tyto domény, chování pro jiné stránky se nezmění.

Práce s jedním oknem

CTRL + W — zavřít okno

Detail objektu

CTRL + S — Uložit záznam
CTRL + R — Znovu záznam načíst (neudělá reload aplikace)
CTRL + SHIFT + šipka doprava — přejít na další záznam ze seznamu
CTRL + SHIFT + šipka doleva — přejít na předchozí záznam ze seznamu
CTRL + šipka nahoru — předchozí záložka v detailu
CTRL + šipka dolů — následující záložka v detail

Pracovní stůl

Pracovní stůl je obrazovka s přehled o více záznamech — hlavní pracovní stůl, stůl porady, kapsa apod.
CTRL + Q — zavřít poslední otevřenou záložku (poslední okno)
CTRL + W — totéž, jako výše
Dvojklik na tlačítko widgetů – zavře všechny ostatní widgety a nechá pouze vybraný

Modální okno, okno nápovědy

Modální okno je takové, které se zobrazí nad jiným. Slouží pro výběry nebo drobné náhledy
ESC — zavření modálního okna

Přecházení mezi záložkami

CTRL + šipka doleva — přechozí záložka
Levé tlačítko myši — přechozí záložka

CTRL + šipka doprava — následující záložka
Pravé tlačítko myši — následující záložka

CTRL + číslice — skok na záložku s daným číslem

kliknutí prostředním oknem na záložku — zavření záložky


Gesta pro mobilní zařízení

Aplikace je pro mobilní zařízení přizpůsobena pro menší displeje. Přidává možnosti efektivní práce gesty

Všechna okna

Prstem doprava (dlouhý tah) — Na další okno
Prstem doleva (dlouhý tah) — Na předchozí okno
Podržet prst na tlačítku — zobrazit nápovědu
Podržet prst na záložce okna — zobrazit popis a tlačítko pro zavření

Detail objektu

Prstem nahoru — Na další záložku detailu
Prstem dolů — Na předchozí záložku detailu
Prstem doprava (krátký tah) — Na další záznam ze seznamu
Prstem doleva (krátky tah) — Na předchozí záznam