Řízení projektů

Projektové řízení všechny řídící projektové procesy. Je připraven jak na projekty malé a standardizované, tak pro velké a náročné projekty které koordinující velkou skupinu lidí na různých místech

Plánování a řízení činností

V rámci projektu je možné naplánovat všechny potřebné úkoly, události a porady, Na pracovním stole má každý člen projektu přehled o všem co se ho týká. Vedoucí projektu má přehled o týmech a jejich práci na úkolech.

Výkazy práce

Součástí úkolů jsou i výkazy práci a podrobný přehled o nákladech. Díky vykazování činností na jednotlivé úkoly je minimální prostor pro nepoctivé jednání, protože je možné snadno srovnat strávený čas se skutečnými potřebami každého úkolu jednotlivě.

Využívání standardních plánů

Úkol může být plánován podle vzorového plánu. Vzor, který je součástí metodiky, je tvořený metodickými úkoly a s metodikou úzce provázán.

Standardní plány uchovávají nejenom know-how o řízení projektu, ale i znalost potřebného času na vykonávání jednotlivých činností. V neposlední řadě jejich využívání významně šetří čas.

Efektivní projektovou komunikaci

Všechny požadavky, činnosti, produkty a služby v projektu podporují vzkazy, připomínky a poznámky. Týmy tak mohou snadno o všem v projektu diskutovat, i když nepracují na jenom místě a v jednom čase.

S pomocí mobilních telefonů je možné všechny vzkazy a poznámky nahrávat hlasem; není potřebné je psát.

Řízení rizik

Informační i procesní podpora procesu řízení rizik, jak ji vyžadují metodiky.

Řešení problémů

Informační i procesní podpora procesu řízení problémů slouží k řešení problémů s řízením, ale i k řešení nedostatků zjištěných v testování nebo při předávání výsledku projektu.

Verze a konfigurační řízení

Veškerá projektová dokumentace je archivována. Pro informace a požadavky jsou sledovány změny jejich popisu. Pro dokumenty i požadavky mohou být vytvářeny verze podle potřeb projektu

Modul podporuje konfigurační řízení v souladu s požadavky CMMI, ISO 33000, ISO 26262, ASPICE a dalších standardů.

Produkty a výrobky

Součástí projektové správy jsou i všechny produkty, které byly v rámci projektu vytvořeny.

Evidována jsou i všechna, využívaná aktiva. U všech je možné dokumentovat cenu a tak sledovat náklady a výnosy projektu.

Řízení technických a softwarových projektů

Systém podporuje projekty tak, aby jejich vedení splňovalo požadavky standardů kvality. Podpora zahrnuje všechny činnosti a dokumentaci, které jsou standardy řízeny – řízení kvality, správy úkolů a činností. Dále zahrnuje

Práce s požadavky

Zpracování požadavků zahrnuje nejenom správu včetně dokumentace vše potřebných položek, ale zejména:

Analytická dokumentace a modelování

V systému uchováte zabezpečenou veškerou dokumentaci, kterou realizace projektu a vývoj nového výrobku nebo služby vyžaduje. Požadavky je možné analyzovat až na úroveň služeb a funkcí.

AyMINE podporuje obousměrné propojení s modelovacím nástrojem Enterprise Architect; podporuje modely v SysML nebo ArchiMate a požadavky. Synchronizace zajistí sledovatelnost požadavků až do úrovně detailní analýzy.

Podpora komunikace ve více jazycích pro smíšené týmy

Veškerá projektová dokumentace, ale i úkoly podporují jazykové mutace. Komunikaci mezi účastníky projektu je možné i automaticky překládat. Systém vám významně usnadní spolupráci týmů z různých národností.

Externí a vzdálené týmy

Všechny informace jsou on-line a dostupné odkudkoli, takže přirozeně podporuje i komunikaci napříč státy. Projektovou kancelář tak můžete využívat kdekoli na světě. Celý systém je od základu vyvíjen pro mobilní zařízení, takže pro spolupráci není třeba počítač.

Funkcionality podporující týmy spolupracující na dálku:


Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty