Správa a řízení požadavků

Řízení požadavků zahrnuje vše od jejich sepsání do otestování. Táhne se celým projektem a jeho kvalita má zásadní vliv na úspěšnost celého proektu.

Chybějící správa požadavků je jedním ze 3 nejčastějších důvodů, proč projekty selhávají.
Místo původního zadání tým plní jiné a nevěnuje tomu pozornost.

Ať už vytváříte nový produkt, stěhujete firmu nebo stavíte nový výrobní závod, vždy potřebujete kvalitní evidenci všech požadavků, které musí řešení splňovat. Akceptace dodávky musí všechny požadavky znovu projít a ověřit, že jsou splněny. Potřebujete evidenci, která umožní:

Kompletní podpora analýzy a návrhu řešení

Definice zadání nekončí sepsáním požadavků, naopak, jde o začátek, Je třeba rozdělit odpovědnosti za řešení, rozpadnout požadavky na jednotlivé části řešení, připravit pro ně akceptační testy a kontroly. A to jen menší část celé oblasti „Requirement Management“.

AyMINE umožňuje kompletní analýzu, jak ji požadují standardy jako ISO 26262, ISO 61508, SPICE a další včetně evidence speciálních symbolů např. pro požadavky kritické pro bezpečnost, kyberbezpečnost a spolehlivost.

Sdílení požadavků – klíč nezbytný pro úspěch

Podpora sdílení požadavků v celém týmu vám zásadně usnadní přípravu zadání pro nový projekt. Evidované požadavky poslouží jak při přípravě řešení, tak při akceptaci díla.

Sdílení je nezbytnou součástí práce s požadavky v každém týmu. Sebelepší nástroj, ve kterém bude s požadavky pracovat, vám bude více překážet než pomáhat, pokud k požadavkům nemají současně přístup všichni, kdo se na jejich zpracování podílí.

Kdo pracuje s požadavky

  • Zadavatel, který je vymýšlí (většinou není tím, kdo je zapíše)
  • Autor, který je sepíše (v menších projektech vedoucí projektu, ve větších analytik, architekt nebo někdo jiný, kdo má na starost zadání).
  • Kolega, který dělá „peer reivew“ – odbornou revizi
  • Často se podílí i další lidé – např. řešitelé souvisejících oblastí, kteří potřebují znát souvislosti
  • Pracovník, který má na starost přípravu testů, akceptace nebo jiných kontrol (Pokud projekt musí plnit některých z projektových standardů, tak jde o samostatnou roli)

Není výjimečné, když během projektu požadavky projdou rukama i >10 lidí.

Export požadavků do Confluence není sdílením v projektu

Export požadavků na web, nejčastěji do Confluence nebo interní wiki je způsobem, jak softwarové týmy řeší problém, že požadavky nejsou spravovány v systému podporující sdílení. Bohužel jde ale o způsob, který problém dostatečně a vhodně neřeší.

Lidé s požadavky potřebují aktivně pracovat, a k tomu publikovaná dokumentace není vhodná:

  • Připomínkovat a na připomínky reagovat
  • Opakovaně požadavky upravovat
  • Měnit vazby mezi požadavky
  • Vydávat nové verze požadavků, ale současně zachovávat vazby na jiné požadavky i jinou dokumentaci.

Confluence nebo wiki jsou výbornými nástroji pro publikaci znalostí „knowledgebase“ a třeba i dokumentaci systému, který je používaný uživateli. Na práci se měnicími se požadavky nebo jinými informacemi v živých projektech se ale nehodí.

Modelování řešení

Složitější systémy a řešení vyžadují analýzu. Ať už chcete modelovat systém pomocí SysML, procesy a organizaci v ArchiMate, nebo systém v UML, je důležité provázat požadavky s modelem.

AyMINE vám umožní kompletní model produktů, služeb a jejich vlastností. Můžete snadno modelovat v Enterprise Architect a udržovat model současně v Enterprise Architect a AyMINE. Synchronizace modelů v obou systémech vám umožní širokou správu a sdílení informací ve firmě a přitom modelování v analytickém nástroji.

AyMINE podporuje správu požadavků pro projekt jakéhokoli typu. Ať už jde o přestěhování firmy, vývoj nového produktu, nebo cokoli jiného.

v AyMINE je správa požadavku plně integrována do řízení úkolů i testování, takže jsou požadavky provázány na činnosti a máte vždy jasný přehled, které požadavky jsou zpracovány, kolik stály času a jak to s nimi vypadá.

Metodika práce s požadavky

AyMINE podporuje vnitřně logiku současných standardů včetně vše procesů, které efektivní správa požadavků vyžaduje.

Správa vazeb a sledovatelnost

AyMINE umožňuje mezi požadavky spravovat vazby a zejména udržovat tzv. „traceability“, tedy sledovatelnost, které požadavky byly odvozeny z kterých. Současně hlídá, aby byla používána logicky a správně. Naviguje uživatele, aby odvozoval požadavky správně a nevznikl např. chybný cyklus odvozených požadavků.

Sledování vazeb se nevztahuje jenom na požadavky, ale např. i na testy. Systém tak plní povinnost sledovat, jak je který požadavek otestován, i ověřit, zda a kdy byly testy provedeny.

Konfigurační řízení

Požadavky můžete vkládat do konfiguračních balíků a v rámci nich uzamknout. Uzamknutý požadavek zůstává plně provázán s ostatními požadavky, jeho uzamknutí ale chrání před změnami a úpravami.

Změnové řízení a verzování požadavků

Požadavky je možné upravovat, dokud nejsou uzamčeny. Zámek vznikne typicky uzamčením balíku, je ale možné uzamknout i jednotlivé požadavky

Pokud se má měnit požadavek, který je uzamčený, je možné vytvořit jeho novou verzi. Starí a nová verze jsou automaticky provázány a nová verze může od staré „podědit“ i všechny vazby, které původní požadavek měl

Správa speciálních symbolů

Pokud se na požadavek vážou speciální symboly, např. je o bezpečnostní požadavek, jsou tyto symboly důsledně všude uváděny a automaticky děděny v rámci vztahů sledovatelnosti na odvozené požadavky.

Typickými speciálními znaky jsou bezpečnostní požadavek, požadavek na kyberbezpečnost, požadavek vyplývající z legislativy apod. Speciální znaky jsou součástí nastavení systému, které si provádí firmy podle svých potřeb.

Nezbytné funkce modelování požadavků

Systém podporuje všechny potřebné funkce a služby nezbytné pro efektivní práci s požadavky:

Sdílení, komentování a diskuze

U každé požadavku je možné vést diskuzi a tak jej společně dopracovat, připomínkovat i redigovat. Diskuze jsou ukládány u požadavku a je proto snadné se k nim kdykoli vrátit.

Správa úkolů

K požadavkům je možné vytvářet úkoly a tak zadat jejich zpracování – přípravu řešení, ověření, nebo jakoukoli jinou činnost.

Úkoly mohou být skupinové, takže se na řešení podílí více lidí. Každý přitom může mít úkol viditelný např. v mobilním telefonu, MS Outlooku nebo jiném kalendáři (úkoly jsou přístupné přes CalDav rozhraní). Více informací viz správa úkolů

Podpora modelování v Enterprise Architect

AyMINE umožňuje požadavky oboustranně synchronizovat s Enterprise Architect (modelovací nástroj od Sparxsystems) a to včetně všech vazeb. Požadavky vytvořené v AyMINE tak můžete po zpracování v rámci týmu synchronizovat do modelu v Enterprise Architect a začlenit do analytického modelu.
Více viz informace o modulu synchronizace.

Požadavky ve více jazycích

Dokumentace požadavku umožňuje, aby byl dokumentován ve více jazykových verzích. Ať už s nimi pracují týmy z různých zemí, nebo je projekt realizován pro zahraničního zákazníka, k požadavku může být jeho zadání uloženo i v libovolném počtu cizích jazyků. Je možné si i v rámci systému nechat požadavek přeložit.

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2024 Podmínky užití stránek; Mapa stránek