Automatizovaný systém řízení kvality

Nahraďte sadu dokumentů efektivním workflow systémem a zjistíte, že systém funguje: práce vyžaduje méně času a je kvalitnější

Využijte moderní technologie a místo dokumentů nasaďte workflow systémem, který postup kontroluje, každému dá k úkolu návod a navrch vše dokumentuje. Automatizujte kontroly dodržování zákonů, standardů a norem.

Automatizací ušetříte čas a splníte požadavky norem, které systémovou podporu vyžadují. Snadno splníte i ty nejnáročnější standardy vývoje, zkoušek, testování, ale zefektivní i opakované zakázky a rutinní činnosti.

Zkušenosti potvrdily, že podpora procesů ušetří čas proti tomu, co činnosti vyžadovaly před zavedením standardů

Systémová podpora evidencí a procesů umí řešit požadavky všech standardů a předpisů:

Vzorové úkoly a úkolový tým – infografika

Proč je systém řízení kvality vnímán jako náročný

 • Přináší spoustu „papírování“
 • Je potřeba znát a dodržovat pravidla, takže vyžaduje studium.
 • Nezřídka jsou postupy požadované SMJ považované za nevhodné.

Největším problémem ale často je, že pracovníci nevidí přínos, který by normy měly mít. Často oprávněně, protože pokud se za jediný cíl vezme „normu nějak splnit“, žádné přínosy nemá. A pokud procesům chybí systémová podpora a automatizace, SMJ vytváří hodně byrokracie.

Plnění norem vyžaduje systémovou podporu

Pro správné plnění norem týkajících se procesů v organizaci je nezbytný systém řízení úkolů:

 • Automatizuje přidělování úkolů
 • Usnadňuje práci, protože každý pracovník má při ruce zadání i všechny podklady
 • Automaticky tvoří důkazy povinné pro audit
 • Provazuje úkoly se všemi záznamy, se kterými se pracuje

"Systémy správy dokumentů podporující řízenou dokumentaci většinou práci přidělávají, místo aby pomáhaly. Místo, aby usnadňovali kvalitní práci, vynucují neefektivní způsob její dokumentace."

Procesně orientované normy potřebují podporu řízení

Organizace mají pro správu sytému řízení kvality často podporu v podobě správy dokumentů, která podporuje řízenou dokumentaci. Jde fakticky o DMS, které ale nepodporuje procesy. Navíc vyžaduje, aby všechny postupy, protokoly a záznamy byly v dokumentech.

Obecné standardy, pro které je systém řízení úkolů a procesů důležitý

Obecné normy – bez oborového určení

ISO 9001

Není možné nezačít u nejobecnějšího standardu. Není výjimkou, že si firmy "pořídí" ISO 9001 standard a na fungování týmů se nezmění vůbec nic. Ale i tento standard, kdy že skutečně implementován, vyžaduje, aby:

 • Každý byl pro práci proškolen
 • U každé činnosti bylo jasně řečeno, co znamená, že je udělána správně
 • Důležité kroky a výstupy byly verifikovány

Systém řízení úkolů tyto požadavky automatizuje, takže je možné je splnit bez dohledu a většinou i bez školení. Samozřejmostí je i automatické dokládání, že požadavky na činnost byly dodrženy.

ISO 20000

Standard vyžaduje, aby byly podrobněji kontrolovány činnosti, sbírala se data pro hodnocení poskytování služeb a služby byly pravidelně ověřovány. Systém řízení úkolů je klíčový pro to, aby byla povinná data k dispozici

ISO 27000

Standard zabývající se bezpečností obsahuje především pravidla zabezpečení zařízení. Není tedy primárně procesně orientovaný. Přínos pro ISO 27000 proto je zejména v podpoře evidenční části. Kritickou částí, kde je řízení úkolů důležité, je systémová kontrola, že se na důležité činnosti nezapomene.

Automotive standardy

Automotive standardy jde rozdělit podle dvou základních klíčů:

 • Obecné × Proprietární konkrétního výrobce
 • Zabývající se hlavně výrobou × Zabývající se především

Na výrobu směřuje zejména standard IATF 16949, ale např. i proprietární TFP. Z hlediska významu a přínosu systémové podpory je na tom ISO 16949 stejně, jako ISO 26262.

Vývojem se zabývá celá řada standardů jak proprietárních (např. Formel Q), tak obecných ISO 26262, ASPICE, nebo VDA 6.3.

Pro všechny uvedené standardy platí, že se bez řízení úkolů nemohou obejít. Jejich požadavky na přesnost postupů a kontrolu všech kroků jsou tak vysoké, že by bylo velmi obtížné všechno průběžně dohlížet. Navíc je ale nutné mít doklady o realizaci všech kroků, což je bez elektronického řízení činností zcela nemožné.

Kromě procesní podpory je pro standardy důležitá i evidence všech záznamů, které musí být zpracovávány (plány, požadavky, testy atd.). Důležité navíc je, aby byly integrovány s úkoly, protože součástí jejich evidence jsou i záznamy o tom, co s nimi kdo dělal

Jdeme na to jinak

Při návrhu, jak automatizovat činnosti požadované normou, jsme se zaměřili na oblasti, které systémovou podporu nutně potřebují a ty, které způsobují nejvíce komplikací.

"Systém řízení kvality s AyMINE 80% dokumentů nahrazuje automaticky vznikajícími záznamy. Zásadně tím šetří čas lidí i přispívá k dodržování standardu.

Problém, který normy provázíSystémová podpora řeší
Normy vyžadují dokladovat, co všechno bylo vykonáno. Bez systémové podpory je to velmi pracnéDoložení činností vzniká automaticky
SMJ vyžaduje pamatovat na revize, audity apod.AyMINE plánování revizí a auditů automatizuje. Úkoly automaticky přiděluje lidem, kteří na to mají kvalifikaci
ISO normy a podobné dokumenty jsou dlouhé nezáživné čteníS normami jsme se seznámili my. Vy ji studovat nemusíte, hotové interní metodiky vám poskytneme my nebo naši partneři
SMJ nepomáhá, jenom přidělává práci, takže se nestíhá, ale rozhodně se proto nepracuje lépeMísto směrnic nabízíme automatické úkoly s pracovními postupy každému na stůl, když je potřebuje. Není třeba nic studovat nebo dělat bez užitku

Významné ušetření práce

Automatizace pomůže se vším, v čem jsou „odborníky“ informační systémy – ve správě informací i řízení:

AyMINE poskytuje systémovou podporu pro procesy, která vyhovuje standardům ISO 26262, ISO 61508, Automotive SPICE, CMMI, ale i mnoha dalším procesně orientovaným standardům.

Podpora povinných projektových procesů

Standardy napříč obory požadují, aby v projektu fungovaly procesy, které jsou bez systémové podpory neřešitelné:

 • Konfigurační řízení pro požadavky, produkty i dokumentaci
 • Změnové řízení umožňující v projektu kontrolu nad zapracování změn a jejich dopady na požadavky i návrh řešení
 • Správa úkolů, odpovědností a kontrola jejich plnění
 • Řízení rizik
 • Řízení problémů
 • Revize a připomínkování
 • Ověřování kvality / akceptace / testování
 • Hlídání a dokumentace revizí zařízení nebo přístrojů (metrologie). Navrženo i pro evidence kontrol kybernetické bezpečnosti (podle ISO 27000)

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek;