Modul systému řízení kvality

Modul vytváří snadno použitelný systém řízení kvality. Podporuje dokumentaci SMJ, automatizuje činnosti a sbírá data, která potřebujete pro audit. V součinnosti s dalšími moduly automatizuje všechny procesní oblasti požadované procesními a projektovými normami kvality.

Co je workflow je systém

Workflow systém je software, který automatizuje vytváření a přidělování úkolů. Úkoly mají předem definované zadání, které do elektronické podoby převádí pracovní postupy.

Workflow a proces není to samé

Workflow systém je často vnímán jako synonymum pro systém řízení procesů. Workflow ale pomáhá i tam, kde nedává smysl automatizovat procesy – typicky proto, že neprobíhají tak často, ab se to vyplatilo, nebo pokaždé probíhají trochu jinak. To je v projektech obvyklá situace.

Modul je obecným základem, který není specificky zaměřen na určitý standard, ale podporuje obecné činnosti – tzv. procesní oblastí, které normy vyžadují. Samotná podpora normy je realizována metodikou.

V rámci vývoje modulu byly plně podpořeny požadavky standardů ISO 9001, PMBOK, ASPICE, systémy komplexního managementu bezpečnosti – ISO 26262, IATF 16949, ISO 20000, ISO 27000. Podpora dalších oblastí je realizována v souvislosti s implementací odpovídajících metodik.

Podívejte se na práci s metodikami na videu zde.

"Ověřili jsme, že podpora standardu z AyMINE je jediným řešením, které nám pomohlo splnit požadavky našeho zákazníka na kvalitu a řízení našich procesů."

Místo pracovních postupů vzorové úkoly

Základem každého systému kvality jsou předepsané postupy pro určité činnosti. Standardní dokumentace systému kvality definuje směrnice a pracovní postupy jako samostatné dokumenty. QMS v AyMINE využívá zejména dynamického popisu formou metodických (vzorových) úkolů.

Vzorový úkol

Vzorový úkol je v tradičním QMS pracovním postupem. Zásadním rozdílem v AyMINE je, že zatímco pracovní postup je standardně dokument, který většina lidí nemá při ruce, z metodického úkolu jsou rovnou tvořeny úkoly.
Metodický úkol obsahuje:

  • Popis úkolu
  • Požadované členy projektového týmu (role – např. požadavek na účast kontrolora)
  • Určení, jakou kvalifikaci musí mít lidé, kteří úkol realizují
  • Kontrolní list
  • Vztah k povinnosti, na základě které je stanoven
    Metodický úkol se většinou týká zpracování nějakého objektu. Např. jde o postup zpracování zakázky, kontroly apod. Součástí popisu metodického úkolu proto je i dokumente, kterého objektu se týká. Na základě toho může být i použit.

Vzorové úkoly a úkolový tým – infografika

Úkol

Na základě metodických úkolů jsou vytvářeny konkrétní úkoly. Úkol vytvořený na základě metodického úkolu:

  • Úkol si drží vazbu na vzorový úkol. Je tak možné snadno sledovat, zda je úkol skutečně realizován
  • Obsahuje popis (zadání) ze vzorového úkolu. Díky tomu je zadání úkolu vždy 100% v souladu s metodikou
  • Obsahuje kontrolní list, který umožňuje přímo zkontrolovat plnění

Automatická tvorba záznamů

Všechny činnosti jsou automaticky dokladovány a není třeba tvořit záznamy o zpracování ručně.

Tam, kde je to zapotřební, modul podporuje vytváření záznamů, jejich kategorizaci a organizaci. Typickými jsou záznamy z průběhu testování s protokolem výsledku testů v přiloženém dokumentu.

Dokumentace ISMJ

ISMJ, aby mohl projít auditem, se neobejde bez povinné dokumentace. V AyMINE je dokumentace modulární tak, aby se s ní pohodlně pracovalo, zejména, aby byly potřebné informace rychle při ruce.

Procesní a informační podpora

Kromě metodických úkolů je třeba i informační podpora vyžadovaná v rámci správy systému kvality i v činnostech v souladu se standardy prováděných:

Podpora práce ve více jazycích

Celý systém je od samotného základu navržen tak, aby podporoval práci ve více jazycích:

Poskytujte podporu normám

Spolupráce s firmami zavádějícími standardy a normy

Pomáháte organizacím implementovat systém kvality? Vyžijte AyMINE, zlepšete své služby a nabídněte nové možnosti.

V rámci AyMINE je od sebe oddělena univerzální systémová podpora a metodika definující postupy dodržování konkrétní normy nebo standardu. Připravte metodiku, která podporuje normu (např. BOZP nebo jakoukoli jinou) a můžete ji opakovaně využít jako hotové řešení i pro jiné zákazníky.

Ochrana vytvořených metodik

Kontrola autorských práv a know-how

AyMINE kontroluje autorská práva k implementovaným metodikám. Když dodáte metodiku zákazníkovi, systém mu nedovolí provést její export, takže vámi vytvořenou metodiku nemůže distribuovat dál. Nemůže jí ani nikdo třetí odcizit.

Vaše práce vložená do metodiky chráněna lépe, než když zákazníkům poskytujete zpracované dokumenty. Metodiku dostane jenom ten, komu ji sami poskytnete.

Záruka exkluzivního přístupu

Máte zájem o exkluzivní právo poskytovat konkrétní metodiku. Pokud budete první a splníte podmínky pro exkluzivní právo, smluvně vám zajistíme, že toto právo nedostane nikdo jiný.

Exkluzitní právo je vázáno na metodiku a zemi nebo region. Je podmíněno investicemi do trhu a dostupností služby.

Požadujte efektivní systém řízení jakosti od svého dodavatele

Máte dodavatele systému jakosti? Nechceme vám jej nahradit! Požádejte jej, aby vám řízení činností automatizoval pomocí AyMINE on.

Dodavatelům řešení pro legislativní povinnost a normy poskytujeme veškerou podporu, aby své zkušeností mohli využít a poskytovali automatizovanou kontrolu povinností a činností.

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2024 Podmínky užití stránek; Mapa stránek