Moduly AyMINE a jejich hlavní služby

Přehled poskytovaných a rozvíjených modulů systému

AyMINE® je modulární rozšiřitelný systém, který umožňuje využívat standardní moduly, stavět na nich moduly další, nebo vytvářet zcela vlastní moduly. Moduly na sebe navazují a díky unikátní architektuře jsou současně vzájemně integrované, ale mohou pracovat i samostatně.

K jednotlivým modulům jsou podrobnější informace k dispozici po kliknutí na odkaz. Více podrobností lze nalézt i v uživatelské dokumentaci.

Modularitu netvoří jenom moduly ale celý systém

Modularita systému není dána primárně tím, že by obsahoval moduly, ale celou jeho logickou stavbou. Základem systému je framework poskytující současně běhové prostředí a objektový základ. Na základu frameworku jsou postaveny systémové moduly a teprve nad nimi aplikační.

Modulární design

Princip modularity ale zahrnuje i uživatelské rozhraní. Např. celý vzhled aplikace je řízen pomocí samostatně navrženého designu, který je tvořen zcela nezávisle na funkcionalitě a do velké míry i nezávisle na implementaci uživatelského rozhraní. O tom, jak je tvořen přátelský design aplikace píšeme zde.

Modulární ikony

Mimo samotný design jsou modulární i ikony aplikace. Všechny ikony a další ilustrace jsou mimo samotnou aplikaci a mohou být připravovány a aktualizovány nezávisle na aplikaci.

Jazykové prostředí

Překlady všech textů jsou samostatnými částmi aplikaci už mnoho let. AyMINE v tom není výjimkou. Samostatně jsou definovány nejenom všechny části uživatelského prostředí, ale i nápověda, uživatelská dokumentace, číselníky a šablony pro tiskové výstupy.

Analýza a architektura

Analýza a architektura vyvíjeného produktu je úzce navázána řízení projektů. Pro modelování je k dispozici propojení s Enterprise Architect.

Související moduly

Efektivní komunikace, řízení projektů i kvality by nefungovala bez integrace se standardními moduly, které poskytují klíčové objekty správy.

Systémové moduly

Nezbytnou součástí potřebnou pro správu a rozvoj systému. Jsou také základem frameworku pro vývoj podnikových aplikací. Vice k systémovým modulům.

Dostupnost modulů

SaaS a vlastní systém

Moduly můžete využívat různě:

  1. V rámci služby portálu AyMINE Můžete využívat jejich možnosti okamžitě a bez investic.
  2. Vlastní provoz systému i v rámci komerční licence pro provoz ve firemním prostředí
  3. Vývojem Moduly můžete využít a na jejich základě efektivně stavět další služby přesně podle vašich potřeb

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek; Mapa stránek