Řízení úkolů a porad

Správa úkolů, porad, povinností a celého řízení je propojena s metodikou řízení kvality, projektů i běžnými denními agendami

Úkoly pod kontrolou

AyMINE vám poskytne úkolovník, jaký čekáte, ale umí mnohem víc:

 • Propojení úkolů se systémem řízení kvality
 • Týmové úkoly podporující spolupráci
 • Integraci s informacemi, poradami, projektovými požadavky a dalšími zpracovávanými záznamy
Úkol – nástroj týmové spolupráce

Úkol je v AyMINE chápán ve výrazně obecnějším významu, než např. v MS Outlooku.

Úkol má jeden pracovník na starost, ale od základu je podporována spolupráce – někdo za úkol odpovídá, někdo na něm aktuálně pracuje. Na rozhodnutích, které s úkolem souvisejí, se může podílet řada dalších lidí.

Úkol je uceleným pohledem na celou činnost

Ucelené pojetí činnosti přináší řadu důležitých výhod

 • Usnadňuje spolupráci, protože do plnění úkolu přispívá více lidí
 • Zjednodušuje kontrolu ze strany vedoucího i interních auditů.
 • Odpadá riziko, že se zpracování ztratí v procesu, protože přejde na pracovníka, který má např. dovolenou

Úkoly je možné dělit

Pokud je potřeba, úkoly je samozřejmě možné rozdělit. AyMINE plně podporuje WBS – rozpad úkolů na dílčí části. WBS ale neslouží k tomu, aby se úkol, na kterém lidé spolupracují, dělil na kousky.

Role v týmovém úkolu

Úkol umožňuje sestavit tým a stanovit, kdo a proč v týmu je. Předdefinované jsou následující role, ale kdyby nestačily, je možné doplňovat vlastní:

 • Odpovědná osoba, je člověk, který odpovídá za úkol, a kontroluje, že bude dokončen.
 • Vykonávající je ten, kdo řešení úkolu dostal k vykonání. Může to samozřejmě být také odpovědná osoba, ale často to tak není
 • Spolupracovník se na řešení podílí
 • Schvalovatel je ten, kdo schvaluje např. nákupy, které jsou potřeba
 • Ověřovatel se hodí, když chcete 4 oči a poznamenat, kdo práci zkontroloval, než šla dál
 • Auditor se hodí, když potřebujete dodržovat standardy, např. ISO 9001, Automotive SPICE. Auditor je u úkolu uložen a můžete tak i při pozdějším dozoru snadno doložit, kdo co auditoval

Systém, který pomáhá, ale nesvazuje

Automatizace procesů zvyšuje efektivitu u rutinních činností. Na druhou stranu rigidní automatizace nedává smysl a často v práci překáží.

Řízení procesů umí propojit svět procesů a kvality a současně dát lidem svobodu pro spolupráci. Zkušenosti ze standardu CMMI a dalších jsme promítli do moderního způsobu řízení, který způsobem zadávání úkolů dává plnou podporu metodické práci a přitom dává prostor kreativnímu přemýšlení a spolupráci.

Týmový úkol podle metodiky – infografika

Řízení porad

Ať už děláte denní stand-upy, týdenní týmové porady, nebo svoláváte poradu k řešení urgentního problémů, AyMINE automatizuje vše pro to, aby porada byla efektivní.

 • Rychlá tvorba zápisů
 • Úkoly z porady mají lidé okamžitě ve svém osobním přehledu
 • Všechny podklady dostupné
 • Poznámky z porady propojené s řešenými tématy
 • Zápis okamžitě

Uživatelská dokumentace k poradě: Podpora řízení porad

Řízení porad – infografika

Provázané a promyšlené

Součást systému efektivního řízení

Úkolovník v AyMINE je součástí efektivního systému řízení. Proto je úzce propojen se všemi činnostmi, které řízení firmy vyžaduje

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek; Mapa stránek