Řízení úkolů, projektů a kvality

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Řízení úkolů, projektů a kvality

Modul digitalizace firemních procesů implementuje systémovou podporu automatizace řízení organizace.

V rámci modulu je implementována podpora pro digitalizace – workflow management a vše, co je pro řízení procesů v souladu se systémy kvality potřebné.

Vzhledem k interní provázanosti implementuje několik souvisejících oblastí:

  • Správa informací
  • Automatizované řízení úkolů (workflow)
  • Řízení projektů – splňuje CMMI-DEV, ISO 10000, ISO 26262, Automotive SPICE
  • Definice systému řízení kvality (ISMJ) a digitalizace procesů, které systém kvality vyžaduje
  • Definice kvalifikace a kompetence pracovníků – nezbytné pro celý ISMJ
  • Správa kalendářů

Analýza

V rámci projektu je významná podpora pro práci s požadavky v souladu se standardy CMMI, ISO 26262, BABOK, SPICE a dalších:

  • Evidence uživatelských požadavků (v projektu)
  • Podpora sledovatelnosti (traceability) analýzy požadavků uživatelský -> systémový -> technický | softwarový | hardwarový, resp. požadavek na testování
  • Řízení vztahů na další objekty – produkty, systémovou analýzu, projektovou dokumentaci
  • Podpora pro modelování integrací s Enterprise Architect

Související moduly

Modul staví na modulech

Navazující moduly

Některé funkcionality jsou v modulu řízení úkolů rozpracovány jen v rozsahu nezbytném pro funkčnost související s plněním procesních standardů ISO (s ohledem na standardy ISO 9001, ISO 20000, ISO 26262, Automotive SPICE), ale podrobněji jsou implementovány v navazujících modulech: