Lokalita

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Lokalita

Lokalita je univerzální objekt označující prostor. K lokalitě se vážou předměty, činnosti i události

Univerzální lokalita

Lokalita může být různých typů:

 • Areál
 • Budova – patro – místo
 • Nástěnka, nebo počítačový rack – pozice v racku
 • Skříň – police

Univerzálnost vypadá na první pohled příliš široce, ale lokalita naplno využívá univerzálnosti konceptu systému AyMINE, který umožňuje z jednoho objektu odvozovat další a v závislosti na jejich typu řídit informace i činnosti, které je možné s objektem dělat.

Typy lokalit

Lokality od sebe oddělují základní typy:

 • Prostorové lokality jsou takové lokality, které zahrnují pochozí plochu, jakkoli malou – venkovní i vnitřní prostory. Typickými příklady jsou pole, lesy, ale i místnosti a sklady
 • Skříňové lokality jsou fyzické prostory umožňující umístění věcí, ale bez pochozí plochy. Typicky jde o regály a racky (prostory pro výpočetní techniku), ale také trezory, šachty aj. uzavřené prostory.
 • Informační prostory jsou informační prostory reálné – typicky nástěnky, i virtuální – datová pole, cloud apod. Webová vývěska je někde na pomezí obou prostor

Proč má smysl "míchat" různé typy prostor

Na první poled se může zdát, že popsané prostory nemají mnoho společného, ale jen zdánlivě:

 • Informace mohou být umístěny v různých typech informačních prostor
 • Informační prostory patří do určitého fyzického prostoru
 • Skříňové i prostorové lokality mohou obsahovat různá aktiva. Např. hasicí přístroj může být registrován jako vybavení místnosti i může být uložen v zabudované skříni

Hierarchie lokalit

Lokality různých typů mohou být do sebe vkládány, ale pouze způsobem stanoveným pravidly, které jsou mezi lokalitami stanovena. Stejně tak mohou být omezena pravidla, co je možné s kterou lokalitou propojit. Pravidla jsou vždy stanovena pro konkrétní použití systému. V rámci otevřené platformy aymine.cz platí přirozená logika, která omezuje vkládat větší prostory do menších (nelze vložit např. louku na nástěnku).

Protože různé typy činností vyžadují různé typy evidencí, typy lokalit i jejich vzájemné vztahy jsou poměrně univerzální.

Využití lokality

V závislosti na typu mají lokality vztahy na mnoho dalších objektů:

 • Činnosti s lidmi (porady a akce) se mohou konat v prostorových lokalitách
 • Aktiva mohou být v kterémkoli typu lokality
 • Produkty mohou vznikat obecně v jakékoli lokalitě
 • Informace se mohou nacházet v informačním prostoru (samotný informační prostor ale může být součástí fyzického i jiného informačního prostoru)