Mé oblasti

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Mé oblasti

(Business) oblasti člení všechny informace v systému a tím umožňují jejich organizaci a ochranu přístupových práv. Každý uživatel může přistupovat k objektům pouze v těch oblastech, ke kterým má právo.

Mé oblasti

V seznamu mých oblastí máte na své pracovní ploše v nabídce oblasti, kde jste mezi aktivními uživateli oblasti. (Mezi aktivní uživatele vás musí zařadit manažer oblasti.)

Oblasti na vaší pracovní ploše

Na pracovní ploše máte proto zobrazené všechny aktivní oblasti, ale ne celou hierarchii oblastí. Jde o zjednodušený pohled pouze na oblasti, které se vás skutečně týkají.
Proč? Oblasti tvoří hierarchický strom, vy ale nemusíte mít mezi aktivně používanými oblastmi i oblasti nadřazené k té oblasti, se kterou pracujete.

Co můžete s oblastmi dělat

Když na oblasti kliknete, zobrazí se vám její pracovní plocha. Tam můžete s celou oblastí pracovat. Kromě toho máte další možnosti

Přidat nový úkol Můžete rychle přidat nový úkol přímo do oblasti aniž byste museli oblast otevírat. To vám umožňuje rychle pracovat a přidávat úkoly tam, kde je potřeba.

Přidat informaci Stejně jako úkol, můžete přímo z pracovní plochy přidat novou informaci do oblasti

Otevřít pracovní plochu Stejně jako poklepání na oblast, tlačítkem otevřete pracovní plochu

Pozor: Otevření okna vám může blokovat prohlížeč. Je třeba mu povolit, aby pop up okna této aplikaci neblokoval.

Hodí se vědět

Jak si schovat oblasti nebo projekty, se kterými nepracujete

V seznamu vlastních projektu a oblastí se nezobrazují ty, které si označíte jako nedůležité. Pokud máte přiděleno mnoho oblastí (např. jako auditor), můžete si označit, které na hlavním stole nechcete zobrazovat tím, že:

  • Otevřete vlastní značky u objektu – dvojitý klikem na ikonu hvězdičky
  • Vyberete volbu nedůležité

Jak se ke schovaným oblastem a projektům dostat

Skrytí se projevuje pouze na hlavním pracovním stole. Když si zobrazíte seznam, vidíte všechny své oblasti nebo projekty – i ty skryté na pracovním stole. Je tedy snadné se k nim dostat zpět, jenom nesmíte zapomenout, že existují.

Skrývání se týká pouze oblastí

Možnost skrýt nedůležité oblasti a projekty není univerzální vlastností objektů. U jiných objektů se označení za nedůležité neprojeví jejich skrytím, ale vizuálním označením (menší písmo případně odlišná barva v závislosti na vizuálním stylu).

Skrývání se netýká ani podoblastí v oblasti. Ani na pracovní ploše např. projektu není možné skrýt podprojekty / etapy.