Původ produktu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Původ produktu

Produkty jsou obecně nakupované, nebo vyráběné. U nakupovaných produktů se dále rozlišuje důvod nákupu.

Původ produktu je nejenom dokumentační, ale i věcně důležitý příznak, který odlišuje, jak se produkt ve firmě využívá. Odlišně se také chová systém.

Produkt nakupovaný

Nakupovaný produkt je takový, který je pořizován s cílem jeho využití ve firmě – ať už pro výrobu vlastních produktů, nebo interní spotřebu.

U nakupovaného (a obchodovaného) produktu je možné evidovat:

  • Dodavatele
  • Nákupní ceny
  • Hodnocení dodavatelů

Nakupovaný produkt je účetně produkt, který vstupuje do vlastních aktiv firmy. Pro nakupované produkty se obecně netvoří ceníky.

Produkt vyráběný

Vyráběným produktem je produkt, který vzniká přímo ve firmě. Nakupovaný produkt nemá pořizovací náklady ani dodavatele; tyto hodnoty u nich není možné zadat.

Vyráběný produkt má (oproti produktům jiného původu) podporu pro dokumentaci

  • Analytickou dokumentaci produktu – je většinou povinná pro splnění standardů kvality, jako např. ISO9001, ISO26262 apod.
  • Součástí produktu – z čeho se skládá.

Součásti produktu umožňují počítat výrobní náklady, kontrolovat, zda je možné výrobek vyrobit, i sledovat změnová řízení – pokud by se díl změnit (což požaduje např. ISO26262 ale i jiné standardy)

Vyráběný produkt může být samozřejmě i prodávaný – zařazený do ceníků a katalogů.

Produkt obchodovaný

Obchodovaný produkt je takový, který je nakupovaný i prodávaný. Hlavním rozdílem oproti nakupovanému produktu je účetní pohled – zásoby jsou součástí obchodovaného zboží, nikoli interních aktiv určených ke spotřebě.