Aktivace události z úkolu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Aktivace události z úkolu

Událost generovaná úkolem, u které je označeno, že má tlačítko, může být uživatelem aktivována ručně přímo z úkolu. Tím je možné jednak řetězit úkoly resp. události do procesu, jednak řídit, jak je úkol ukončován

Nastavení

Nastavte u události, že k ní patří tlačítko . Tlačítko bude v aktivním úkolu pro odpovědnou osobu nebo zpracovávajícího uživatele.

Tlačítkem uživatel vyvolá událost, u které je tlačítko uvedeno a současně může – v závislosti na nastavení zpracování v detailu definice události – rovnou i ukončit úkol.

Použití událostí u úkolů

Pomocí tlačítek můžete definovat, jak úkoly tvoří posloupnost a současně vytvořit nástroj, jak uživatelé řídí zpracování rozhodování. Např. můžete u hodnocení objednávky definovat 3 tlačítka, která hodnocení ukončují a mají možnosti
Přijmout – uživatel potvrdí přijetí a pošle ji do dalšího zpracování
Zamítnout – uživatel objednávku rovnou zamítne
Předat vedení – uživatel vyvolá jiný úkol pro vedoucího oddělení (pro samotnou eskalaci je třeba použít procesních funkcí AyMINE)