Web portál

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Web portál

Webový portál definuje sadu stránek na jedné doméně. V rámci CMS tvoří základ pro definice obsahu jedné domény

V rámci portálu vytváříte prostor pro internetové stránky. Portál umožňuje kompletní definici a správu internetových nebo intranetových stránek.

Pro intranet platí, že stránky mohou navštívit pouze přihlášení uživatelé. Pokud uživatel není přihlášen, otevře se mu okno s výzvou k přihlášení.

Jak je tvořen portál

Portál je skládán z objektů:

Webová stránka

Webové stránky popisují jednotlivé stránky viditelná na internetu nebo dostupná pouze přihlášeným uživatelům na intranetu

Sekce webu

Webový portál může být členěn na sekce a ty dále na podsekce. Příkladem je adresa (https://www.pdqm.cz/sluzby/projekty/sluzby). V rámci této adresy je sekce služby. Sekce se mohou dále členit.

Šablona

Pomocí šablony se definuje podoba webové stránky

Skript

Skript je kód, který generuje webovou stránku.

Blok webové stránky

Webová stránka může obsahovat bloky, které doplňují její samotný obsah. Bloky je možné vkládat na libovolný počet stránek

Oprávnění upravovat webový portál

Pro každý portál je definována skupina lidí, kteří jej mohou upravovat a skupina, která může do obsahu nahlížet a připomínkovat, ale nemůže obsah měnit.

Nastavení oprávnění je stejné, jako pro business oblast nebo projekt.

Zadání nového web portálu

Název portálu se musí přesně shodovat s URL, na které je portál zpřístupněn, tedy např. "https://www.aymine.com" bez dalšího lomítka

Hodí se vědět

  • Systém umožňuje v rámci jednoho účtu definovat a spravovat libovolný počet portálů.
  • Jednotlivé portály nemusí mít nutně samostatné domény, může jít samostatnou část na jedné doméně.
  • Pro směrování vlastní domény (např. www.aymine.com ) na portál je třeba kontaktovat administrátory, kteří vám nasměrují doménu a sdělí, jak je třeba konfigurovat DNS.

CMS pro velké portály

Pokud potřebujete publikovat velký množství stránek, např. rozsáhlou dokumentaci, doporučejeme využít podpory pro velké portály.