Doplňkové funkce se soubory

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Doplňkové funkce se soubory

Doplňkové funkce umožňují využívat soubory v systému nad rámec běžných DMS funkcí

Některé funkce se soubory jsou dostupné pouze jako doplňková funkcionalita systému. Nemusíte je proto mít dostupné, nebo vám mohou být pouze dočasně v rámci promo akce (předvedení funkčnosti).

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání umožňuje prohledávat všechny uložené soubory a najít je pomocí obsahu. Vyhledávány jsou texty v běžné používaných dokumentech (PDF, MS Office, Libre Office, Markdown, Textové soubory, Freeplane, apod.). Nejsou prohledávány grafické soubory ani binárně kódované soubory.

Funkce po zadání hledání vyhledá soubory, ale uživateli vrátit pouze ty soubory, které smí vidět. Neporušuje přístupová práva a pro každá objekt ověří, zda má uživatel právo vidět soubory u objektu

Zveřejňování na internetu – publikace

Výše je popsána funkcionalita, která umožňuje publikovat informace a soubory přímo na internetu. Tato funkce je povolována pouze v rámci balíčku, kde organizace přebírá odpovědnost za zveřejněný obsah.

Automatické překlady dokumentů

Systém může nechat vaše dokumenty automaticky přeložit (týká se pouze některých typů). V rámci objektu můžeme nechat vytvořit jazykové mutace pro vybrané dokumentu. Funkce je dostupná pouze na objednávku.