Překlady

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Překlady

Systém podporuje vícejazyčné informace, požadavky, úkoly, celý systém řízení kvality i řadu dalších entit. Překlady jsou u jednotlivých objektů ukládány v samostatném záznamu překladu.

Kde se hodí vícejazyčné objekty

Překlady slouží ke snadné spolupráci mezi různými národnostmi:

  • Systém řízení jakosti můžete mít současně anglicky pro zahraniční pracovníky a česky pro místní.
  • Požadavky od zákazníka můžete mít uložené v originále (např. německy) a k nim překlad připravený pracovníkem,
  • Kolegovi můžete poslat vzkaz ve své řeči a ten se mu "po cestě" automaticky přeloží do jeho jazyka.
  • Stejné Informace na intranetu nebo veřejných internetových stránkách můžete publikovat ve více jazycích.

Jistě vymyslíte i další způsoby využití.

Jak vznikají překlady

Překlady mohou obecně vznikat ručně i automaticky

Ruční překlady

U objektu, který potřebuje novou jazykovou verzi, vytvoříte verzi tlačítkem Jazykové mutace.

V seznamu založíte nový překlad. do kterého si můžete pro jednoduchost práce zkopírovat originál textu a následně jej přeložit. Samozřejmě můžete překlad vložit kopírováním.

Automatické překlady

Systém umí automaticky přeložit texty, pozvánky nebo vzkazy. Některé texty – pozvánky a upozornění – překládá zcela automaticky voláním externí služby, pro jiné objekty je překlad vytvořen poloautomaticky – uživatel může nechat text přeložit automaticky funkcí systému. Systém text přeloží, ale uživatel je odpovědný za korekci překladu.

Jak využívat překlady

Jedno vytvoření překlady jsou trvale uloženy u objektu, kde byly vytvořeny.

Uživatelé si v nastavení aplikace volí jazyk, kterému dávají přednost. Pokud má objekt u sebe překlad do jimi vybraného jazyka, systém jim zobrazí přeložený text i originál.

Pokud pošlete vzkaz jinému uživateli, vzkaz se přeloží, pokud se jazyk zprávy liší od jeho preferovaného jazyka. (Samozřejmě pouze pokud je služba překladů aktivní).

Dostupnost a cena automatického překladu

Službu využívání vícejazyčné komunikace nemusíte mít v systému aktivní. Využívání služby (i pro ručně zadávané překlady) je volitelnou funkcionalitou.

Automatické překlady zajišťuje externí služba. Cena za použití překladu se řídí ceníkem externího poskytovatele. Dostupnost překladů závisí na smlouvě o službách i dostatečném kreditu pro poskytování služby.