Přehled vlastních úkolů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Mé úkoly

Složka úkolů na vaší pracovní ploše obsahuje úkoly, které jsou otevřené a připravené k řešení a vy se na jejich řešení máte podílet.

Přehled vlastních úkolů na pracovním stole – dashboardu

Obrázek ukazuje úkoly na pracovní ploše. Od vašeho pohledu se může lišit v závislosti na barevném motivu, který jste si zvolili.

Jaké úkoly složka obsahuje

Složka obsahuje úkoly:

  • Úkoly, které už mají probíhat nebo se jejich zahájení blíží (den před plánovaným zahájením)
  • Úkoly, za které odpovídáte a jsou těsně před ukončením doby dokončení nebo po něm

Samozřejmě jsou to pouze úkoly, které se týkají právě vás – buď za ně odpovídáte, nebo je máte aktuálně přiděleny.

Ikony vašeho zapojení do řešení projektu

Za splnění úkolu odpovídáte a není přiřazen nikomu jinému

Za úkol odpovídáte, ale aktuálně jej má přidělen někdo jiný.

Úkol je vám aktuálně přidělen; za úkol odpovídá někdo jiný

Úkol je volný a čeká kdo se ho ujme. Nejste za něj odpovědný, ale pokud můžete (a máte kapacity), měl byste se jej ujmout. Vedoucí, který za úkol odpovídá, úkol označil výzvou, aby se jej ujal ten kdo mu nejlépe rozumí

(značka volného úkolu + značka manažera; symbol je viditelný pouze v rámci interní nápovědy) Úkol jste vy osobně označil jako volný k řešení. Stále jste za něj odpovědný. Pokud se jej nikdo včas neujme, musíte jej přidělit konkrétní osobě, nebo jej zpracovat sám.

Ikony priorit

Ikona priority vyjadřuje nastavení priority v úkolu:

nízká priorita

normální priorita (může být i zcela bez ikony)

vysoká priorita

kriticky důležité

Značky stavu řešení úkolu

V pravém horním rohu každého úkolu mohou být značky, které upozorňují na stav řešení úkolu:

Označení nového úkolu

Upozornění, že úkol je nově přidaný, ještě jste na něm nezačali dělat, ale podle termínu už by mělo být jeho řešení zahájeno

Označení zpožděného úkolu

@CWtriangle|MwatchesSVG (hodinky ve varovném trojúhelníku) – Úkol měl být již dokončen, ale stále není. Měli byste úkolu věnovat obzvlášť velkou pozornost.

Soukormé značky a poznámky

K úkolu, stejně jako k jiným záznamům, si můžete vlaječkou, hvězdou a dalšími symboly dávat vlastní značky pro připomenutí a lpeší orientaci Stejně tak si můžete doplnit vlastní poznámku. O soukromých značkách a poznámkách si můžete přečíst více zde.

Kam dál