Vrátit plán projektu podle baseline

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Vrátit plán projektu podle baseline

Baselines vám umožňují plánovat změny a dopady a vrátit podle baseline plán k nejvhodnější variantě

Důležitá upozornění v kostce:

  • Ke změnám plánu před provedením této funkce se můžete vrátit, pouze pokud si uložíte aktuální baseline.
  • Funkce mění plánované časy úkolů. Nemění jejich stavy; žádný úkol se proto nemůže ztratit.

Co funkce dělá

Funkce umožňuje nastavit plán projektu podle baseline, kterou máte uloženou a aktuálně zobrazenou. Můžete si vytvořit několik alternativ průběhu projektu, porovnat je a následně zvolit nejvhodnější variantu.

Fukce mění i plánovaný začátek a konce projektu, které nastaví na hodnoty podle baseline.

Plánování změnového řízení – metodická poznámka

Funkce je důležitá zejména v případě, kdy máte v projektu požadavek na změnu, která má vliv na projektový plán. Metodiky projektového řízení (např. PMBOK, ISO 26262, ale i další) požadují analýzu změnového řízení a návrh dopadu do plánu. Teprve pak je změna schvalována, a pokud schválena není, je třeba se vrátit k původnímu harmonogramu.

Před každým plánováním změny si vytvořte baseline. Když nebude změna schválena, snadno se vrátíte k původnímu plánu.

Jak harmonogram podle baseline nastavit

Funkce je dostupná na stránce projektového plánu, v nabídce Baselines > Vrátit plán.

Funkce použije vždy baseline, kterou máte aktuálně načtenou a zobrazenou v plánu. Díky tomu jasně vidíte, k jakému plánu se vracíte a nemůže dojít k mýlce. Kdyby k ní přeci jen došlo, můžete vybrat jinou baseline nastavit plán podle ní.

Úprava podle baseline nikdy nemění stav úkolů. Co bylo dokončeno, zůstane dokončeno, co v baseline nebylo a nyní v projektu je, zůstane v plánu i nadále. Pokud jste např. vytvořili nové úkoly, návrat k baseline vám s nimi nic neudělá – ani nezmění jejich naplánování.

Úprava pouze části harmonogramu

Funkce může upravit celý plán, nebo pouze vybrané úkoly. Pokud pustíte plán s vybranými úkoly, funkce vrátí pouze ty kroky, které máte vybrané. Jinak nastaví všechny aktuální kroky.

Více o projektovém plánování