Pravidla pro třídění nových příchozích zpráv

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Pravidla pro třídění nových příchozích zpráv

Tříděte automaticky příchozí zprávy odpovědným pracovníkům, do oblastí a procesů. Přidávejte jim atributy či poznámky.

Podmínky pravidla

Způsob vyhodnocení podmínek

Nastavujeme:

  • Klíčová slova, nebo regulární výraz
  • "Nebo", nebo "a" mezi podmínky pro odesílatele, příjemce, předmět a tělo zprávy
  • Rozlišování velkých a malých písmen

Vyhodnocované podmínky

  • Text v adrese, předmětu nebo těla mailu: klíčová slova jsou oddělena čárkami (ve smyslu „nebo").
  • Emailový kontakt je uložený v daném adresáři nebo patří do skupiny

Zastavit pravidla

Vlastnost „zastavit pravidla" se uplatní, pokud jsou v portálu ještě další pravidla. Pravidla jsou uptatňována postupně. Pokud je splněno pravidlo typu „zastavit pravidla", další pravidla se již nepoužijí.

Co pravidlo může vykonat

Např.:

  • Nastaví typ, zprávy, uloží do oblasti či projektu
  • Přidělí odpovědnou osobu (pokud má zpráva typ „Nepřečtená“, uvidí ji na pracovním stole)
  • Přidělí odpovědnou roli (pracovníkovi s odpovědnou rolí se zpráva nebude připomínat tím, že ji uvidí na pracovním stole, ale může s ní pracovat)
  • Zašle upozornění odpovědné osobě