Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

{# Rozšíření objektů

Rozšíření jsou nástrojem, jak integrovat funkcionalitu více modulů dohromady

Rozšíření modulu

Rozšíření umožňují, aby moduly doplňovaly do pohledů z jiných modulů nové prvky, ať už pole, nebo i záložky, funkce apod.

Všechna rozšíření jsou definována pomocí definičních souborů pro jednotlivé objekty. Jsou plně v kompetenci týmu, který vyvíjí modul postavený nad jinými moduly.

Technický popis, jak se rozšíření provádějí, je v technické dokumentaci zde.

Seznam rozšíření

Seznam rozšíření je přehled pro vývojáře, který jim zobrazuje přehled, které moduly a objekty definují rozšíření pro jaké moduly objekty.

Přehled je důležitý ve chvíli, kdy zjišťujete, odkud část pohledu pochází. V tomto přehledu máte možnost zjistit, jaké jiné objekty zkoumaný objekt rozšiřují.