Vzor plánu / strategie

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Vzor plánu / strategie

Vzor plánu definuje šablonu pro nový plán nebo strategii. Vzorové plány jsou součástí projektové metodiky a usnadňují založení projektu

Příklad projektových a organizačních plánů

Organizační plány

 • Plán zajištění bezpečnosti – vyžadováno všude, kde se na kvalitu skutečně dbá, např. standardy ISO61508, ISO26262
 • Plán interních auditů – nezbytná součást systému řízení jakosti
 • Plán informační bezpečnosti – Plán zajištění bezpečnosti dat a informačních systémů v organizaci. Vyžadovaný řadou standardů, např. ISO 27000.

Projektové plány

 • Plán projektu – vyžadují projektové metodiky v čele s PMBOK, ale i mnoho dalších (ISO26262, Automotive SPICE,…)
 • Projektový plán bezpečnosti výrobku – Plán vyžadovaný standardy, např ISO 26262 definuje, jaké kroky v projektu se podílejí na zajištění bezpečnosti celého výrobku
 • Projektový plány kybernetické bezpečnosti – Plán vyžadovaný standrdem ISO 21434 stanovuje postupy kontrol i aplikovaných bezpečnostích opatřední pro zajištění kybernetické bezpečnosti software ve vyvíjeném dílu pro automotive výrobek

Proč vzorové plány

Vzor typicky předepisuje obsah i formu skutečného plánu. Vytvořením vzoru ale také ušetříte hodně času každému, kdo má nový plán vytvořit, protože nemusí přemýšlet, co do něj patří, a co ne.

Vzorový plán chrání obchodní data

Vzorové plány výrazně přispívají k ochraně obchodních informací. Pokud nejsou vzory k dispozici, využívají se většinou existující plány, které jsou upraveny na nové podmínky. Nezřídka tak zůstanou v plánu informace, které by tam být neměly, nebo se existující plán jako šablona dostane k pracovníkovi, který k němu vůbec neměl mít přístup.

Co do vzorového plánu patří

Ve vzorovém plánu by měly být uveden všechny oddíly a kapitoly, které má skutečný plán mít. Pokud má některou oblast pouze někdy, ve vzorovém plánu by měly být uvedeny podmínky, kdy je která část potřební (v angličtině se tomu v metodikách říká tailoring rules).

Je vhodné i k jednotlivým oddílům uvést návod, co napsat nebo přímo kostru textu. Cílem je, aby:

 • Plán vyžadoval co nejméně práce
 • Příprava plánu vyžadovala co nejméně dalších odborných znalosti
 • Autor plánu mohl vyjít pouze ze vzorového plánu a nemusel zkoumat žádný další předpis nebo metodiku.

Není vždy praktické do plánu uvádět všechny návody a postupy k vyplnění. Proto je možné i vzorový plán propojit s metodikou, kde jsou další podrobnosti uvedeny.

Vzor jako dokument nebo přímo obsah v AyMINE

AyMINE umožňuje, aby vzorový dokument i výsledný plán byl zpracován jako dokument přímo v AyMINE, nebo jako šablona dokumentu, který je přiložen a uložen jako soubor v AyMINE. Co je vhodnější způsob záleží na způsobu práce a dalších pravidlech v organizaci.

Kdy je nezbytný nebo vhodnější připojený dokument

 • Jsou požadavky na přesnou formu dokumentu; typicky existuje povinná šablona v MS Word
 • Už existují šablony a lidé jsou na ně zvyklí
 • Dokument se sdílí s externími subjekty, typicky obchodními partnery. Pak je většinou třeba, aby šlo o dokument
 • Je zvykem na plánu pracovat v nástrojích spolupráce, typicky on-line editorech. T těchto nástrojů je většinou možné rovnou uložit dokument, který bude snazší založit. (Většinou je ale stejně snadné zkopírovat i výsledek do AyMINE).
 • Je zvykem nebo pravidlem dělat revize nad dokumentem a uchovávat si dokument s revizemi i jako protokol o činnosti.
 • Ve výsledném dokumentu nebo i šabloně je více obrázků nebo jiné přílohy.

V ostatních případech je praktičtější mít obsah plánu rovnou v AyMINE – je rychleji dostupný a si kopíruje při vytváření nové verze dokumentu.

Vzorový plán nenahrazuje vzory pracovních úkolů – pracovní postupy

Většina plánů obsahuje přehled kroků, které na jeho základě mají být provedeny. Např. plán interních auditů podle ISO 9001 plánuje interní audity v průběhu roku.
Naplánované úkoly ale nevznikají z dokumentu plánu; vznikají ze vzorových úkolů a měly by proto být popsány právě jako tyto úkoly. Ke vzorovému plánu se proto většinou vztahuje i vzorový úkol a v něm podúkoly pro jednotlivé plánované úkoly. Konkrétní plán tak vzniká naplánováním úkolů na základě vzoru.

Mají smysl vzorové plány pro organizační plány?

Smysl vzorového plánu např. pro plán projektu je nepochybný a povinnost vzorového plánu vyplývá i ze standardů jako CMMI, tak u organizačních plánů smysl na první pohled jasný není.

Organizační plány ale stejně jako projektové zahrnují činnosti, které je třeba udělat pro to, aby se o danou oblast řádně pečovalo. Např. Plán kontroly kvality služeb podle ISO 2000 Má zahrnovat průběžné kontroly a postupy, jak se budou jednotlivé služby v průběhu roku kontrolovat. Zahrnuje i metodiku, jak kontroly provádět a doporučení, co zohlednit při přípravě plánu pro daný rok. Vzorový plán tak obsahuje

 • Best-practices, tedy zkušenosti pro přípravu plánu samotného
 • Upozornění na souvislosti, které je třeba zohlednit
 • Návrh samotného plánu
 • Odhady, jak plánovat kapacity

V samotném plánu pro konkrétní rok většina informací ze vzorového plánu není. Kopírování plánu z minulého roku proto vzorový plán nenahrazuje.