Gesta a klávesové zkratky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Gesta a klávesové zkratky

Systém je navržen tak, aby při celodenním používání poskytoval co nejlepší uživatelský komfort

Tip pro pohodlnou práci: Nainstalujte si AyMINE do Windows jako aplikaci Budete mít pohodlnější práci

Práce s více záznamy a okny

Navigace mezi záložkami

+ click na detail — otevření detailu v samostatném okně
+ click na — otevření diskuze k záznamu v samostatném okně

Otevření záznamu v novém okně

Když otevíráte detail (kliknutím na záznam nebo pomocí Enter v seznamu) a podržíte přitom , nový záznam se otevře v samostatném okně.

Pozor na blokování oken: Pokud se vám okno neotevírá, zkontrolujte na horní liště okna (s adresou aplikace), jestli nejsou okna blokovaná. Doporučujeme pro doménu aplikace trvale povolit vyskakovací okna.

Okno se neotevírá

Pokud máte v prohlížeči zablokovaná Pop-up (vyskakovací) okna, nemusí vám funkce fungovat správně. V závislosti na nastavení se může zobrazit varování, že systém okno zablokoval, nebo vůbec nic.

Práce s jedním oknem

+ W — zavřít okno
ALT + F1 — zobrazit nápovědu
F11 — zobrazit přes celou obrazovku (standardní funkce prohlížeče)

Oteření záznamů z pracovního stolu

Většina pracovních stolů podporuje kláveové zkratky pro záznamy, které nabízí. Např.
A – Akce, Porady
I — Informace — seznam infomací
M – Nové emaily — zprávy ze světa (hlavní stůl, projekt i pracovní plocha oblasti)
P — Projekty — možnost výběru projektu ze seznamu aktivních pmocí šipek
R – Remiders, Upozornění (jenom hlavní stůl)
T – Tasks, Úkoly

Seznam záznamů

insert — vytvoření nového záznamu (není všude, pokud někde chybí, dejte nám vědět)
mezera / + mezera — zobrazení záznamu v okně vlevo (pozor, pokud je seznam v režimu editace, tak space nefunguje a je třeba použít )

Detail záznamu

+ S — Uložit záznam
+ R — Znovu záznam načíst (neudělá reload aplikace)
+ + — přejít na další záznam ze seznamu
+ + — přejít na předchozí záznam ze seznamu
+ — předchozí záložka v detailu
+ — následující záložka v detail

Pracovní stůl

Pracovní stůl je obrazovka s přehled o více záznamech — hlavní pracovní stůl, stůl porady, kapsa apod.
+ Q — zavřít poslední otevřenou záložku (poslední okno)
Dvojklik na tlačítko widgetů (v levém sloupce) – otevře seznam nebo pracovní stůl zaměřený na práci se záznamy, kerých se widget týká

Modální okno, okno nápovědy

Modálním oknem se označuje okno, které se vám zobrazí nad jiným a nemůžete s jiným oknem pracovat do doby, než modální okno zavřete.
Modální okno je takové, které se zobrazí nad jiným. Slouží pro výběry nebo drobné náhledy
ESC — zavření modálního okna

Pohyb a práce se záložkami na horní liště okna

+ — přechozí záložka
Levé tlačítko myši — přechozí záložka

+ — následující záložka
Pravé tlačítko myši — následující záložka

+ číslice — skok na záložku s daným číslem

Kliknutí prostředním oknem na záložku — zavření záložky

Práce s myší

Drag & Drop s více okny

Drag & Drop funguje obvyklým způsobem přetažením, ale můžete použít i bezpečnější režim vyznačením:

  • Záznam, který chcete přetáhnout stačí označit pravým tlačítkem myši. (Některé prohlížeče na pravé tlačítko myši dávají vlastní nabídku, ale funkce funguje i tak.)
  • Najděte místo, kam chcete záznam vložit
  • Stiskem pravého tlačítka vložíte záznam do záznamu, na kterém jste podruhé pravé tlačítko stiskli.

Gesta pro mobilní zařízení

Aplikace je pro mobilní zařízení přizpůsobena pro menší displeje. Přidává možnosti efektivní práce gesty

Všechna okna

Prstem doprava (dlouhý tah) — Na další okno
Prstem doleva (dlouhý tah) — Na předchozí okno
Podržet prst na tlačítku — zobrazit nápovědu
Podržet prst na záložce okna — zobrazit popis a tlačítko pro zavření

Detail záznamu

Prstem nahoru — Na další záložku detailu
Prstem dolů — Na předchozí záložku detailu
Prstem doprava (krátký tah) — Na další záznam ze seznamu
Prstem doleva (krátky tah) — Na předchozí záznam

Drag & Drop

Drag i drop můžete vyvolat, když podržíte chvíli prst na záznamu v seznamu
Vložit do záznamu, který máte otevřený můžete podržením prstu na názvu okna. Předtím samozřejmě musíte vložit něco do clipboardu