Přehled oblastí – seznam

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Přehled oblastí – seznam

Poznámka: tato nápověda se vztahuje pouze k položkám přehledu. Podrobnou dokumentaci k oblasti nejdete v nápovědě v detailu oblasti.

Přehled zobrazuje seznam oblastí, ke kterým máte právo přistupovat. Pravděpodobně proto vidíte jiné oblasti než váš kolega.

Význam ikon v seznamu a filtry

Sloupec vlastní

Ikony v sloupci odpovídají stejným ikonám na tlačítku filtrů:

  1. V oblasti jste aktivní uživatel
  2. V oblasti je čtenář a nejste aktivní uživatel
  3. Jste manažerem oblasti, ale nejste ani čtenář ani aktivní uživatel

Ikony mají pořadí dle rozsahu vašich pravomocí a vždy se zobrazuje jen ikona s nejvyšší prioritou.

Filtry

Filtry umožňují omezit oblasti podle jejich významu pro vás. Logika filtrů Aktivní, Čtenář a manažer se spojuje podmínkou nebo, takže můžete vybrat oblasti kde jste manažer nebo aktivní uživatel, ale nemůžete s nimi vybrat pouze oblasti, kde jste manažer i aktivní uživatel. (Což ale snadno uvidíte pomocí ikon.)

Filtr Oblasti osoby vám umožní zobrazit ikony, kde je ně konkrétní osoba aktivním uživatelem nebo čtenářem. Neumožňuje vám sice vybrat oblasti, kde je někdo manažerem, ale tento filtr snadno nastavíte na sloupci manažer.

I když si vybere, že chcete vidět oblasti, kde je někdo jiný mezi lidmi s právem přístupu, nemůžete si zobrazit oblasti, které vidět nemůžete. Proto pokud nemáte právo vidět všechny oblasti, uvidíte oblasti, kde má právo hledaná osoba i vy.

Strom oblastí

Oblasti tvoří strom oblastí, takže pod obecně definovanou oblastí mohou být založeny podoblasti. Přehled oblastí vám zobrazuje oblasti v seznamu, protože vám umožňuje přistupovat ke všem oblastem bez ohledu na to, kde jsou a zda máte právo přístupu k nadřízené oblasti.

Příklad

Oblast Projekty bude obsahovat podoblasti pro každý jednotlivý projekt. Vy máte ve správě 3 projekty a uvidíte oblasti pro tyto projekty. Nemusíte ale vidět nadřízenou oblast Projekty, kterou uvidí pouze vedoucí projektové kanceláře, který vám oblasti pro vaše projekty vytvořil.

Zobrazit strom oblastí

Lidé s právem vidět všechny oblasti si mohou zobrazit všechny oblasti ve stromu pomocí tlačítka Strom

Nová oblast

Oblst je možné přidat tlačítkem přidat. Oblast byste měli přidávat v rámci struktury tak, aby byla podoblastí obecnější. Proto pouze někteří uživatelé mají právo vytvářet oblast bez nadřízené oblasti přímo v nabídce oblastí.

Proč není odstranění oblasti

Oblast obsahuje typicky doklady o průběhu zpracování určité agendy a neměla by být běžně odstraňována, ale označena jak neaktivní. Proto tlačítko odstranění není v seznamu k dispozici.

Funkce v přehledu

Tlačítka funkcí v přehledu oblastí umožňují rychle otevřít detail oblasti v různém režimu:

  • Pohled na správu Přístup pro administraci oblasti.
  • Pracovní plocha oblasti, přes kterou se dostanete ke všemu, co v oblasti je a to buď přímo na ploše, nebo přes menu.

Poznámka: okna si můžete otevřít i v samostatném okně, když při stisku tlačítka držíte i ctrl.

Doplňující poznámky

Viditelnost oblastí

Uživatelé s právem administrátora oblastí, mohou vidět i oblasti, ke kterým nemají právo dané přímým vztahem. Administrátor může změnit manažera oblasti, a tak např. vyřešit situaci, kdy manažer není dlouhodobě dostupný a je třeba oblast spravovat.

Ani administrátor nemá možnost přistupovat k obsahu oblastí nad rámec svých pravomocí. Ochrana obsahu tím není narušena.