Potřebné schopnosti

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Potřebné schopnosti

Přehled schopností, které jsou potřebné pro realizaci projektu resp. zakázky.

Obsazení rolí může být předmětem auditu v případě, že projekt je realizován podle standardu nebo metodiky.

Poznámka.: Jmenování lidí s potřebnými dovednostmi je požadavkem všech současných norem kvality, počínaje ISO 9001, ale i ISO 26262 nebo ASPICE.

Kdo za tým odpovídá

Za tým odpovídá vždy vedoucí projektu. Nikdo jiný nemůže měnit obsazení rolí v týmu.

Jaké informace se udržují

Vedoucí projektu stanovuje, jaký tým potřebuje. Určuje role a pro každou z nich klíčovou schopnost, kterou musí člověk v dané roli mít. (Systém sleduje jenom hlavní schopnost, ostatní je možné uvést do popisu).
Vedoucí si doplňuje účastníky projektu na základě dostupnosti lidí.

O právech pro nastavení rolí se více dočtete zde.

Doplňující informace k roli

V závislosti na metodice a pravidlech organizace může být povinnost doplnit projektovou roli o další informace:

  • Další potřebné kvalifikace uživatele
  • Popis pracovní náplně
  • Etapy projektu, ve kterých je role zapojena

Pozor: Projektový tým nejsou automaticky lidé s aktivním přístupem do projektu. Vedoucí může lidi s aktivním přístupem spravovat nezávisle. Proto mohou mít přístup i lidé, kteří nejsou členy týmu a naopak, členové týmu přístup mít nemusí (např. proto, že jde o externí lidi).