Framework – systémový základ

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Framework – systémový základ

Kapitola popisuje základní modul systému. Dočtete se zde návody jak s aplikací pracovat.

Poznámka pro technické čtenáře: Logicky kapitola odpovídá základnímu modulu „frm“ frameworku AyMINE a popisuje obecnou logiku fungování systému.

Základní cíle modulu

 • Správa modulů
 • Zajištění řízení přístupových práv
 • Uživatelská aplikace (AyMINE klient)
 • Komunikaci uživatelské aplikace se serverem
 • Podpora pro vizuální styly
 • Podpora pro reporty a výstupy
 • Emailová komunikace systému
 • Volání serverových služeb
 • Distribuce nových verzí (aktualizace)
 • Automatické překlady obsahu

Uživatelské služby

Modul je primárně systémový. Uvedené služby jsou proto na pomezí uživatelských a systémových funkcí

 • Analýza přístupů na webové stránky (veřejně dostupné) i na přihlášení; přehledy, které stránky jsou navštěvovány
 • Analýza, z jakých regionů jsou přístupy žádány
 • Správa black-listů a white-listů pro adresy a domény. Seznamy umožňují blokovat nebo naopak povolit přístupy k systému i webovým stránkám z určitých adres
 • Kontrola, zda uživatelé přistupují ke stránkám pouze z povolených adres (možnost omezit přístup z firemní sítě / VPN)

Systémové služby

 • Importy modulů
 • Správa zámků – ochrana před vzájemným přepisováním dat
 • Podpora překladů pro serverové i aplikační služby
 • Messaging – komunikace mezi moduly a vzdálené volání služeb
 • Evidence přístupů k síti a ochrana před některými typy internetových útoků (zejména brute-force)

Podpora pro vývojáře

 • Generování json / PHP kódů pro rychlejší tvorbu nových objektů

Modul staví na modulech

Modul je nutnou součástí fungování systému. Sám žádné jiný modul nevyužívá.

Důležité informace