Přehledy objednávek

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Přehledy objednávek

Objednávky podle data vytvoření

Přehled počtu objednávek vytvořených v zadaném období, uvažované jsou úspěšně ukončené nebo stále nezpracované.

Stavy vystavených objednávek

Přehled stavu vytvořených objednávek v zadaném období, aktuální přehled jejich zpracování.

Ukončené objednávky

Přehled počtu úspěšně ukončených objednávek v zadaném období.

Přehled objednaných produků

Přehled produktů z úspěšně ukončených objednávek v zadaném období.

Zobrazování grafů

  • Při otevření přehledu: uvažovaný interval jsou poslední tři měsíce
  • Pro přehlednost grafu se uvažuje maximálně 100 nejvýznamnějších položek
  • Doporučení pro zobrazení grafu v samostatném okně – tlačítko pro zvětšení + klávesa Ctrl

Položky pro zobrazení

  • Perioda: přesnost zobrazení- po týdnech/po měsících/po kvarálech/po letech
  • Volba zobrazení: podle zákazníka/ podle odpovědné osoby
  • Volba zobrazení: podle ceny/ podle počtu

Časové období

  • rok – aktuální/minulý
  • kvartál – aktuální/minulý/3 měsíce zpátky
  • měsíc – aktuální/minulý