Nástěnka

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Nástěnka

Nástěnka umožňuje publikovat informace na veřejnost. Sloužit jako intranetová nebo veřejná stránka pro publikaci

Intranetová strának je dostupná pouze přihlášeným uživatelům
Veřejná internetová stránka s informacemi je dostupná komukoli, kdo zná její adresu.

Příklady použití:

  • Vývěska úřadu
  • Informační stránka klubu
  • Novinky pro zaměstnance

Vytvoření a správa nástěnky

Nástěnku mohou vytvořit a upravovat pouze vaši administrátoři, kteří u nástěnky nastaví oprávněné osoby a další údaje. Ostatní uživatelé vidí, na jaké nástěnky mohou přispívat, ale nemohou jejich definici upravovat.

Jazyk nástěnky

Nástěnka je vždy vedena v jednom jazyce. Jazyk vyplníte v popisu nástěnky.

Pokud je jazyk nástěnky jiný, než ve kterém napíšete její jméno a popis, nezapomeňte vytvořit i překlad popisu nástěnky. Jinak se na nástěnce zobrazí název a popis nepřeložený.

Vložení příspěvků na stránku

Na stránky je možné vkládat objekty, které mají povolenou funkci publikovat (např. informace).
Jednotlivé moduly mohou definovat vlastní objekty, které povolují publikaci, proto může mít každá organizace jiné možnosti publikace. (Základní moduly podporují publikaci informací). Je tak možné vytvořit nástěnky s různými tématy, např. publikovat rozhodnutí.

Aby mohl uživatel publikovat na nástěnku, musí mít roli opravňující k publikaci, ale také musí mít příslušné systémové právo. Jednotlivé objekty mohou právo publikovat vázat na další podmínky (např. stav). Je proto třeba se podívat do dokumentace příslušných objektů.

Fungování nástěnky

U nástěnky je nutné nastavit, která role resp. skupina na ní smí publikovat. Nikdo jiný možnost publikovat nemá. Pokud chcete umožnit, aby publikovali vybraní lidé z různých skupin, je třeba v administraci AyMINE vytvořit samostatnou skupinu těchto uživatelů a té přidělit právo publikovat příspěvky.

V okamžiku, kdy je příspěvek publikován, je na nástěnce dostupný až do doby ukončení jeho vystavení. Ukončení je možné nastavit přímo při vkládání na nástěnku.

Pokud je třeba příspěvky kontrolovat nebo schvalovat, je možné nastavit, že příspěvek bude publikován až po schválení pracovníkem odpovědným za nástěnku nebo jeho zástupcem. Dokud ten příspěvek neschválí, nebude na nástěnce zobrazován. (Právo schvalování příspěvků je možné nastavit jednomu nebo dvěma lidem, větší počet není možný.)

Pořadí příspěvků na nástěnce

Standardní pořadí příspěvků na nástěnce je sestupně podle data zeveřejnění. Jde o obvyklé pořadí, kdy nejnovější příspěvky jsou první a nejstarší poslední.

Publikované příspěvky je možné setřídit ručně. Použijte Drag & Drop v seznamu publikovaných příspěvků pro jejich setřídění. Pokud použijete třídění, budete muset pravděpodobně zatřídit i každý nový příspěvek.

Překlady příspěvků na nástěnku

Systém se vždy snaží dát na nástěnku příspěvky v jazyce nástěnky. Pokud se nejedná o primární jazyk příspěvku, je třeba příspěvek předem přeložit. Pokus má příspěvek nastavený jazyk a je možný automatický překlad do jazyka nástěnky, systém se pokusí příspěvek přeložit automaticky.

Časté otázky

Jak dát nástěnce lepší URL?

URL Adresa nástěnky je složena z kódu klienta systému a názvu u nástěnky. URL adresa je stále stejná, takže je možné poskytovat i odkaz na nástěnku a vkládat odkaz na jiné stránky.
Pokud by bylo žádoucí, aby nástěnka měla jednodušší název, je třeba o to požádat provozovatele systému (Může na serveru vložit alternativní název stránky).

Jak změnit adresu stránky?

Změnu adresy můžete udělat tak, že změníte URL kód v konfiguraci nástěnky. Stránka na původní adrese už nebude k nalezení. Odkazy, které na stránku byly uvedeny na jiných stránkách, budou neplatné.

Chci hezčí vzhled nástěnky

Vzhled nástěnky je možné upravovat. Pokud je nástěnka součástí vašich veřejných webových stránek, je samozřejmě vhodné, aby byla s nimi graficky a barevně sladěna. Správce vašich stránek může snadno připravit grafický styl pro nástěnku, který upraví vzhled nástěnky. Požádejte provozovatele systému a dejte mu kontakt na web administrátora vašeho webu. Poskytneme mu přehled stylů (výchozí scss definici), pomocí kterých stránky snadno upraví.