Časové návaznosti úkolů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Časové návaznosti úkolů

Časové návaznosti určují, v jakém pořadí úkoly následují. Díky časovým návaznostem je možné úkoly i celý projekty plánovat.

Jak časové návaznosti vznikají

Časové návaznosti můžete vytvářet ručně přímo u úkolů, nebo je definovat u vzorových úkolů. V metodice projektového řízení můžete pomocí hierarchie a posloupnosti vzorových úkolů vytvořit vzorový plán pro celý projekt nebo etapu.

Je možné vytvářet vazby přímo mezi úkoly a stejně tak je možné po vytvoření úkolů ze vzoru časové návaznosti editovat. Díky tomu můžete vygenerované úkoly přizpůsobit potřebám.

Vazba mezi úkoly

Příklady použití

ISO 26262 vyžaduje zpracování FMEA analýzy rizik projektu před ukončením plánování a schválení projektového plánu. Metodika ISO 26262 v AyMINE obsahuje vzorový plán projektu, který tyto úkoly řadí ve správném pořadí. Zařazením etapy přípravy projektu se vytvoří automaticky úkoly tak, aby úkol provedení FMEA byl správně naplánován.

Projekt naplánovaný podle metodiky se zdrží při schvalování o 2 týdny. Po posunu termínu schválení můžete nechat projekt přeplánovat a ostatní kroky se posunou o 2 týdny také.

Plánování pomocí návazností mezi úkoly

AyMINE sám od sebe úkoly nikdy nepřeplánuje. Vytvoří plán při generování úkolů ze vzorů, ale případné posuny úkolů musí udělat vedoucí projektu resp. vedoucí oblasti ručně. Nehrozí proto, že by se vám samovolně posunuly plánované termíny projektu.

Nezapomeňte: Přeplánování projektu je změnové řízení a nikdy by nemělo proběhnout bez předchozí revize souvislostí. Pokud projekt vedete v souladu s metodikou (ISO 9001, ISO 1000, ASPICE, ISO 20000 aj.), změnové řízení je proces, který musí obsahovat analýzu, dokumentované důvody a důsledky.

Přeplánování je možné:

  • Buď kompletní, kdy jsou přeplánovány všechny úkoly v projektu, nebo
  • Jenom jedné větve, kdy jsou přeplánovány úkoly navazující na vybraný úkol

Přeplánování celého projektu je funkce spouštěná z pracovního stolu projektu. Jednu větev konkrétní přeplánujete z detailu úkolu. (Z úkolu přeplánujete úkoly, které na něj navazují.)

Co se při přeplánování mění a co ne

Přeplánování mění výhradně plánované začátky a konce úkolů, které ještě nebyly zahájeny a jsou naplánovány. Nikdy se v plánech nemění úkoly, které již byly zahájeny, nebo byly zrušeny. Zahájené úkoly mohou mít vliv na plánování, protože se jimi řídí plánování úkolů, které na ně navazují, ale samy se nepohnou.

Řízení úkolů

Úkol, který získá vazbu na předcházející úkol, se stává automaticky naplánovaným a zůstává naplánovaný až do doby, než jsou všechny předcházející úkoly dokončeny. Uživatelsky je ale možné i takový úkol zahájit ručně.

Připomeňme si

Nemažte úkoly vygenerované z metodiky v projektech. Kromě toho, že byste při auditu museli vysvětlovat, kde se ztratil, smazání by vám narušilo vazby mezi projekty, a ty by ztratily správné pořadí. Úkol, který je v projektu zbytečný, můžete zrušit a do důvodu napsat, proč je zbytečný.

Nemusíte se bát: Úkoly generované z metodiky pravděpodobně ani smazat nepůjde, protože budou mít jedinečný identifikátor a systém vám je smazat ani nedovolí.