Analytický model

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Analytický model

Analytický model slouží k popisu služeb, systémů a technologií, které se k zajištění služeb používají. Model je možné vytvářet ve více vrstvách podle potřeby. Slouží jak k interní dokumentaci, tak – zejména společně s požadavky – k tvorbě zadání při vývoji a změnách.

Analytický model svou strukturou záznamů a vnitřní logiky odpovídá analytickému jazyku ArchiMate. Pro práci s analytickým modelem doporučujeme se s jazykem alespoň zběžně seznámit, použít můžete např. naši příručku jazyka.

Proč modelovat v ArchiMate?

Jazyk ArchiMate byl vymyšlen proto, aby se daly i složité produkty, systémy, služby popsat přehledně. Definuje několik základních záznamů, které jsou pro to potřeba a tím rozdělil analýzu na části, které jsou srozumitelné nejenom kovaným analytikům, ale v podstatě každému.

Analytický model v AyMINE vám umožňuje podrobně popsat účel, chování, vlastnosti a funkce oddělení i systémů a tak si informace udržovat pro interní zlepšování, organizační změny, audity i zadávání požadavků na úpravy.

Co jsou záznamy jazyka?

Základními záznamy jsou:

 • Produkt popisuje přesně to, co si představujete – něco, co firma či organizace poskytuje ostatním. Produktem může být bankovní účet, ale třeba i sociální dávka, zateplení střechy, auto atd.
 • Služba je něčím, co někdo někomu poskytuje. Systém poskytuje služby uživatelům, škola studentům, úřad občanům. Produkty jsou tvořeny sadou služeb a služby tak podrobněji popisují, co vlastně je produkt zač,
 • Modul je celek, který vnitřně umí vykonávat funkce a navenek poskytuje služby. Na obchodní úrovni je modulem např. personální oddělení, které interně poskytuje služby péče o zaměstnance.
 • Role se blíží roli zaměstnance. V praxi je potřebujeme mnohem více tzv. procesních rolí – např. schvalovatel faktury
 • Umístění vyjadřuje, kde jiné záznamy jsou. Umístěním jsou např. webové stránky společnosti
 • Pravidlo popisuje, jak se pracuje a zejména, podle čeho se rozhoduje. Typickým pravidlem je způsob výpočtu ceny zakázky
 • Scénář popisuje, jak probíhá realizace nějakého produktu, nebo poskytnutí služby. Blíží se procesu, ale je obecnější, může popisovat nesourodý (tedy nejenom procesní kroky) postup.
 • záznam obsahuje informace, se kterými se pracuje. Příkladem je objednávka, výrobek na skladě atd.
 • Aktér je pracovník, která něco dělá nebo chce.
 • Rozhraní místo, kde se předávají informace a poskytují služby. Typickým rozhraním je podatelna nebo formulář na webu.
 • Funkce je vnitřní funkcionalitou modulů, tedy tím, co skutečně dělají. Mohou popisovat nejenom systémové funkce, ale i práci lidí.
 • Výstup je typicky předávanou informací – např. emailem zaslaná objednávka. Výstup ale může být i fyzický (zateplená střecha).
 • Cíl je trochu jiným záznamem. Jeho smyslem je popsat, proč dané záznamy jsou a dělají, co dělají. Např. cílem modulu příjmu objednávek na webu je kontakt se zákazníky a získávání zakázek.

Pro více informací doporučujeme příručku.

Poznámka:

ArchiMate definovala skupina OMG a název je jejich ochrannou známkou.

Kam dál

Odkazy relevantní K ArchiMate

Zkušenosti s ArchiMate (externí odkaz)
Příručka jazyka ArchiMate (externí odkaz)
Školení analytického modelování
Školení modelování v Enterprise Architect

Uživatelská dokumentace

O projektu a jeho řízení
Správa požadavků

Business popis

Sdílení modelu z Enterprise Architect
O projektovém řízení