Obchodní nabídka

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Obchodní nabídka

Obchodní nabídka umožňuje vytvářet nabídky na základě produktů v evidenci i přímým zadáním položek

Návod pro vytvoření nabídky – infografika

Proces od objednávky k faktuře

V rámci systému zpracujete celou objednávku přes dodání až po fakturaci:

Proces od objednávky k faktuře

Obchodní nabídka definuje soubor nabízeného zboží a služeb za společnou cenu. Cena je vypočítávána z jednotlivých položek, ale může být určena i přímo cenou nezohledňující ceny u zboží.

Ceny za položky v nabídce jsou počítány buď přímo dle cen uvedených u produktů, nebo z ceníků. Ceníky musí být přiřazeny k objednávce.

Ceníků může být přiřazeno více, pak jsou v pořadí dle priorit. Pokud by některá položka byla ve více cenících, použije se cena z ceníku s nejvyšší prioritou. Funkce přepočítání nabídkové ceny umožňuje rychlou kalkulaci nabídky i s automatickou měnovou konverzí.

K nabídce je možné vytvářet zálohové faktury na celou částku, nebo poměrnou část.

Dodavatel

Systém umožňuje vytvářet nabídky pod hlavičkou různých dodavatelů – můžete tak např. používat různé dodavatele pro různé trhy nebo různé provozované e-shopy. (Pozor ale, účetnictví je vedeno pro jeden subjekt.) Více se tématu věnuje nastavení modulu.

Zálohová faktura

Z nabídky je možné vygenerovat přímo zálohovou fakturu (v PDF). Naopak fakturu je možné generovat z objednávky. Je možné i automaticky nechat vygenerovat zálohovou fakturu a odeslat ji přes připojený emailový účet rovnou zákazníkovi.

Může vás zajímat k nabídkám

Související témata: