Pracovník odpovědný za úkol

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Pracovník odpovědný za úkol

Kdo odpovídá za úkol a jak jej vybrat

Standardně úkoly mají tým, který je řeší. Kromě týmu má každý úkol pracovníka, který za úkol odpovídá. Většinou zůstává od zadání až po dokončení úkolu stejný.

Jakého pracovníka systém úkolu přiřadí

Úkol bez metodiky

Pokud vytváříte úkol bez vazby na systém řízení kvality resp. projektovou metodiku, systém přiřadí vždy vás. Při vytváření úkolu ale můžete zadat kohokoli z týmu, který má projekt nebo oblast na starost.

Úkol podle metodiky

Když vytváříte úkoly podle metodiky ze vzorového úkolu, mělo by u každého úkolu být určeno, kdo ho má plnit – odpovědný pracovník – více viz. vzorový úkol. Pokud není vhodný pracovník nalezen, dostane úkol na starost ten, kdo ho založit.

Koho je možné přiřadit jako odpovědného pracovníka

Systém hlídá dodržování systému řízení kvality, takže vám nedovolí přidělit úkol komukoli. Nabídne vám vždy jen omezený okruh lidí. Podle jakých pravidel se řídí, komu můžete úkol přiřadit?

  1. Pokud úkol nevyplývá z metodiky, může být vedoucím kdokoli, kdo pracuje v oblasti nebo projektu, do kterého úkol patří
  2. Pokud je u vzorového úkolu stanoveno, která projektová role se na jeho realizaci podílí, mohou úkol dostat na starost lidé, kteří zastávají některou z projektových rolí
  3. Pokud metodika neurčuje roli, ale kvalifikace pracovníka, může úkol na starost dostat pracovník, který danou kvalifikaci má. Nerozlišuje se přitom úroveň kvalifikace
  4. Pokud úkol má nemá kompetenci ani projektovou roli, ale má organizační roli pracovníka, může úkol dostat kdokoli, kdo má danou roli a patří do týmu v dané oblasti.