Předmět rozhodování

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Předmět rozhodování

Pro každé rozhodování by mělo být jasně stanoveno, čeho konkrétně se týká – tedy předmět rozhodování

Rozhodování se vždy týká určitých objektů nebo osob. Aby bylo možné rozhodování i zpětně dohledat, je nezbytné, aby tyto objekty, kterých se rozhodování týká, byly do rozhodování zařazeny.

Poznámka: Objekt je obecný pojem, který označuje osoby, požadavky, informace, dokumenty. (Některé nemusí být vaší verzí aplikace podporovány.)

Rozhodování se vždy týká minimálně jednoho objektu, ale můžete najednou rozhodovat o více objektech. Proto je možné do rozhodování zařadit objektů více.

Přidat

Tlačítkem přidat zařadíte nové objekty do rozhodování. Po stisku vyberete, jaké objekty chcete zařadit (např. projekty). Pak se vám objeví seznam, za kterého můžete objekty vybrat.

Opakovaným přidáváním můžete přidat i objekty různých typů.

Nezapomeňte: Objekty rozhodnutí můžete přidávat pouze k otevřeným rozhodnutím, které nejsou ještě platné, a neprobíhá u nich volba. Vydaná rozhodnutí není možné měnit. Pokud není tlačítku Přidat k dispozici, rozhodnutí už změny neumožňuje.

Odebrat objekt

Objekty můžete tlačítkem zase odebrat. Objekt už do rozhodování nepatří, ale zůstane uložena informace, že byl zařazen a posléze zase vyřazen z rozhodování.

Kdy a kdo může zařazovat objekty

Do rozhodování mohou objekty zařazovat pouze vedoucí a podepisující, nikdo jiný.

Objekty v rozhodování je možné měnit pouze do doby, než začne hlasování, nebo než se rozhodnutí uzavře. Poté již nejsou změny možné.