Kritéria kvality

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Kritéria kvality

Pomocí kritérií kvality můžete stanovit a aktivně hlídat, zda je všechno ve výrobě nebo servisu v pořádku

Stanovení a řízení kritérií kvality jsou praktickým naplněním požadavků ISO 9001 – část metrologie i dalších norem. Více se dočtete v samostatném oddíle o smyslu QA kritérií.

Zadávání kritérií

Kritéria pro kontrolu kvality zadáváte u produktů případně u aktiv. U produktů je můžete zadat s příznakem, že se kopírují k jednotlivým aktivům.

Kritéria má smysl zadávat tam, kde je budete skutečně sledovat. Jsou nástrojem aktivní kontroly, ne nástrojem pro dokumentaci. Pokud chcete dokumentovat kvalitativní nebo jiné vlastnosti produktů, použijte vlastnosti produktu.

Plánovat kontroly zařízení

Kontrolu zařízení naplánujete zadáním úkolu a periody, kdy se kontrola má provádět.

Vzorový úkol pro kontrolu musí být součástí metodiky, která se vztahuje k oblasti, do které produkt nebo výrobek spadá.

Příklad: Chcete zadat požadavek na kontrolu výrobního stroje každé 3 dny. Výrobní stroj je aktivum patřící do oblasti výroby a kontrolní postup je součástí metodiky týkající se výroby. Proto:

  • Výrobní metodika se proto vztahuje k oblasti výroby (V oblasti nastavení výroby, zadáte, které metodiky se jí týkají)
  • Vzorový úkol pro kontrolu se týká aktiva (Ve vzorovém úkolu zadáte, že se týká obecně aktiv)
  • Vzorový úkol propojíte s konkrétním strojem
    • V kritériu kvality u aktiva vyberete, kterým postupem má kontrola probíhat).
    • Spolu s úkolem stanovíte, jak často má kontrola probíhat a kdo za ni odpovídá.

Systém bude úkol automaticky vytvářet a zadávat ke splněníac odpovědnému pracovníku.

Ptáte se

Jak uchovávat informaci, že konkrétní zařízení bylo proměřeno a splňuje kritéria kvality.

Pokud je kontrola zajišťována externě nebo interní zkušebnou, informace je doložena protokolem z měření – nejčastěji jde o soubor (PDF), který by měl být uložen mezi soubory u zařízení (aktiva), kterého se týká.

Nemusí nutně vznikat dokument – může vzniknout interní protokol a záznam o kontrole. Konkrétně k aktivu je vytvořen úkol podle metodiky, který obsahuje kontrolní list provedených kontrol. Pracovník, který kontroly má na starost, dostane úkol, v rámci kterého potvrdí provedené kontroly. Podrobnost dokumentace provedené kontroly je popsána vzorovým úkolem metodiky (viz ISO 9001, oblast metrologie).