Kritéria kvality

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Kritéria kvality

Kritéria kvality umožňují evidovat kvalitativní kritéria v rámci celého životního cyklu výrobu / vzorku, požadavky předmětů i vlastnosti prostor

Význam a smysl kvalitativních parametrů

Kvalitativní parametry jsou klíčové pro výběr vhodného zařízení pro výrobu, nebo prostor pro uložení tak, aby prostory splňovaly podmínky, které předmět vyžaduje:

Příklady kvalitativních kritérií uvádí další oddíly.

Kvalitativní vlastnosti přístrojů, nástrojů a strojů

 • Přesnost měření
 • Výrobní přesnost
 • Rychlost práce – např. rychlost měření produktivita za minutu apod.

Kvalitativní kritéria na prostory

Kvalitativní kritéria prostor jsou jednak vlastnosti prostor samotných, jednak požadavky ze strany produktů a konkrétních předmětů

 • Požadavek, aby výrobek by uchováván v chladu – např. 0 – 5°C (typicky potraviny, ale např. i zkušební vzorky v medicíně)
 • Požadavek na umístění v interiéru (stavební materiály, které nesmí být na vlhku)
 • Požadavek na maximální vlhkost (elektronika)

Používání parametrů

Parametry systém umožňuje evidovat

 • U všech prostor (sklady, místnosti, skříně apod.) umožňuje definovat, jaké podmínky jsou v nich zajištěny.
 • U produktů (výrobky, vzorky, díly, součásti) se definují podmínky, které musí být zajištěny při jejich skladování
 • U konkrétních předmětů (např. konkrétní vzorek) je možné podmínky definovat také. Zde má popis smysl, pokud jde o jedinečný předmět, ke kterému není popis formou produktu, nebo by nedával smysl.

Praktické využití

Kromě dokumentace jsou parametry používány pro vyhledání vhodného úložiště pro nový výrobek a kontrolu, zda jsou výroby uchovávány v souladu s pravidly.

Příklady použití:

 • Plánování zásilky umožní kontrolovat, jaké jsou souhrnné podmínky všech společně zasílaných výrobků. Expedice tak může např. zjistit nutnost zajistit klimatizovanou dopravu, protože v zásilce je výrobek, který specifické podmínky vyžaduje.
 • Zařazení nových produktů do skladu umožňuje kontrolu, zda nebudou výrobky skladovány v rozporu se svými podmínkami

Specifické použití atributů

 • Atributy umožňují i evidenci třídy kvality produktu. Např. u konkrétního produktu je možné uložit příznak, že je určen pro provoz ve vysokých teplotách. V rámci výrobku je pak možné kontrolovat, zda všechny jeho součásti splňují toto kritérium.

Sledování doby platnosti

Ke každému kritériu u výrobku i prostoru je možné evidovat datum, do kdy je hodnota platná. Do data platnosti by mělo proběhnout přeměření resp. kontrola, zda jsou kvalitativní podmínky stále splněny. Pro všechna zařízení, přístroje i prostory je možné si zobrazit, jaké podmínky jsou u nich nastaveny spolu s termínem požadované kontroly.

Možnost vlastních kritérií

Systém definuje základní skupiny kritérií, ale současně umožňuje definovat si vlastní kritéria. Pomocí uživatelského číselníku může administrátor doplnit názvy dalších sledovaných kritérií.

Ptáte se

Jak uchovávat informaci, že konkrétní zařízení bylo proměřeno a splňuje kritéria kvality.

Pokud je kontrola zajišťována externě nebo interní zkušebnou, informace je doložena protokolem z měření – nejčastěji jde o soubor (PDF), který by měl být uložen mezi soubory u zařízení (aktiva), kterého se týká.

Nemusí nutně vznikat dokument – může vzniknout interní protokol a záznam o kontrole. Konkrétně k aktivu je vytvořen úkol podle metodiky, který obsahuje kontrolní list provedených kontrol. Pracovník, který kontroly má na starost, dostane úkol, v rámci kterého potvrdí provedené kontroly. Podrobnost dokumentace provedené kontroly je popsána vzorovým úkolem metodiky (viz ISO 9001, oblast metrologie).