Drag & Drop mezi záznamy

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Drag & Drop mezi záznamy

Drag & Drop (Táhni a pusť) je velmi efektivní formou, jak vytvářet mezi různými záznamy vztahy

Systém podporuje propojování objektů pomocí Drag & Drop na mnoha místech. Obecný popis, jak funguje Drag & Drop je zde – doporučujeme se na něj podívat! Zde je shrnuta podpora v modulu úkolů, ale Drag & Drop má podporu ve všech modulech.

Úkol

Uživatel systému nebo projektová role

Když na úkol přetáhnete jiného uživatele – pracovníka, systém nabídne, zda jej přidáváte do týmu, nebo ho přidáváte do týmu řešícího úkol. Stejně jako pracovník se chová i projektová role.

Stejnou možnost máte, když přetáhneme úkol na pracovníka nebo roli. Funkce je stejná

Jiný úkol

Přetažení úkolu na jiný úkol umožní zařazení přetahovaného úkolu jako podřízeného úkolu, nebo vytvořit mezi úkoly logickou i časovou návaznost.

Požadavek, problém, riziko

Ostatní objekty, kromě osoby a úkolu se po přetažení na úkol vloží jako objekty, které úkol řeší.

Oblast, projekt nebo metodika

Oblast, projekt ani metodiku nelze na žádný jiný objekt přetáhnout. Je ale možné přetahovat objekty na ně.

Každý objekt, který přetáhnete na business oblast, projekt nebo metodiku je do těchto oblastí vložen. Podobně se budou chovat i další objekty z jiných modulů, které využívají zařazení do oblastí – např. kontakty (přetažením na adresář přesunete, od kterého adresáře kontakt patří) nebo aktiva.

Povinnost

Povinnost je možné přetáhnout na vzorový úkol – pracovní postup, směrnici / politiku nebo i jakýkoli jiný objekt. Povinnost bude přidána mezi povinnosti, které jsou řešeny pracovním postupem nebo směrnicí.