Kvalifikace uživatele nebo kontaktu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Kvalifikace uživatele nebo kontaktu

Kvalifikace a kompetence pracovníků jsou nezbytné pro to, aby mohli vykonávat činnosti dle sytému řízení kvality

Kvalifikace vyjadřuje schopnost daného člověka (nebo firmy) odpovědně vykonávat konkrétní činnost.
AyMINE vám umožňuje sledovat, jaké kvalifikace pracovníci mají. Každému můžete přidělit kvalifikace a tak si držet přehled, kdo co dovede a na jakou práci je možné jej přidělit.

Jak přidat kvalifikaci

Abyste mohli kvalifikaci přidělit, musí být předem definována. Kvalifikace jsou definovány metodikami a uživateli či kontaktu můžete přidat kvalifikaci z metodik, které jsou vám přístupné.

Pokud potřebná kvalifikace v systému chybí, je třeba zvolit vhodnou metodiku, do které patří a tam ji přidat. Pak je možné ji i přiřadit uživatelům.

Poznámky k nastavení práv

Uživatel může přidělovat jiným uživatelům kvalifikace, pokud má právo čtenáře k metodice, kde je kvalifikace definována. Uživatel, který kvalifikaci přidělí, je implicitně odpovědný za to, že pracovník je skutečně schopen činnost na potřebné odborné úrovni vykonávat.

O právech pro nastavení rolí se více dočtete zde.