Skript generující stránku

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Skript generující stránku

Skript definuje, jaký uložený skript se má použít pro generování webové stránky

U skriptu je důležité definovat jeho cestu – výběrem správné cesty se určuje, který skript bude použit. Ostatní hodnoty jsou informativní.

Skript není uživatelsky definovatelný

Uživatel nemá možnost vytvořit a na server nahrát vlastní skript. Tato funkce není z bezpečnostních důvodů povolena.

Skripty může nahrát výhradně systémový administrátor, který má právo přidávat na server nové skripty.

Využití skriptu je v zásadě určeno pouze pro speciální případy a běžnou správu portálu nijak neomezuje.

Proč nemůže administrátor klienta nahrávat skripty

Důvody, proč je funkce omezena na systémové administrátory, jsou dva:

Bezpečnost

Skript na serveru má velké možnosti, kam "sáhnout". Vzhledem k tomu, že server obsahuje data více klientů, je kontrola korektního chování skriptu ochranou všech uživatelů i klientů. Není proto možné ji ponechat na odpovědnosti administrátora jednoho klienta.

Znalost prostředí

Skript musí být v souladu s prostředím, ve kterém pracuje včetně verze systému a využívaných služeb. Příprava skriptu proto není možná bez spolupráce se správci systému.

Skript není html šablona

Běžně jde stránky tvořit pomocí obsahu, stylů a šablony. Všechny tyto možnosti jsou ve správě správce portálu.

Standardní skripty

Součástí systému jsou standardní skripty, které definují generování některých obvyklých stránek

Skript: Obsah sekce

Obsah sekce vytváří seznam všech stránek v jedné sekci

Skript: Hierarchický obsah sekce

Skript vytváří víceúrovňový strom s možností vytvořit přehled do větší hloubky.

Skript je určen pro případy, kdy je záměr používat obsah s více dílčími sekcemi, které obsahuje pouze několik málo stránek, takže obsah jedné sekce by byl příliš malý.