Pojmy

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Pojmy

Pojem definuje význam slova nebo výrazu používaného v metodice resp. v systému řízení kvality

Pojmy umožňují definovat firemní slovník a tak ustálit názvosloví.

Je důležité jasně definovat zejména terminologii používanou v předpisech a standardech, a proto je součástí metodiky i možnost definovat pojmy. Pojmy definujete jednou a jsou platné pro všechny směrnice a standardy.

Hierarchické členění pojmů

Pojmy je možné definovat hierarchicky stejně, jako je tomu ve slovnících. Můžete definovat hlavní pojem Strategie a pod něj definovat upřesňující pojmy Obchodní strategie a Finanční strategie.

Pojmy ve více jazycívh

Ke každému pojmu můžete definovat jeho vysvětlení ve více jazycích. Použijte pro to tlačítko . Tím umožníte, aby pojmům přesně rozuměli i lidé, kteří neumí dostatečně dobře u vás běžně používaný jazyk. Každému uživateli se pak pojmy zobrazí v originálním jazyce a v překladu do jeho vlastního jazyka.

Upozornění: Doporučujeme celou metodiku psát v jednom jazyce. Nestřídejte základní jazyk, jinak budou mít uživatelé jazyky nepřehledně.

Více o metodikách

Slovník pojmů je součástí metodiky resp. dokumentace systému řízení kvality. Více informací o metodice najdete zde.