Vliv úkolu na právo měnit připojené objekty

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Vliv úkolu na právo měnit připojené objekty

K úkolu je možné přiřadit objekty, které jsou v rámci úkolu zpracovávány. Úkol pak těm, kdo ho zpracovávají, může dát právo připojené objekty měnit, za dále stanovených podmínek.

Odpovědný pracovník, který má úkol na starost, k úkolu objekty ke zpracování přiřadí. Při přiřazování se u každého jednotlivě ověří, že pracovník má právo objekt samotný upravovat. Pokud toto právo nemá, objekt není k úkolu připojen pro zpracování ale pro informaci. Obecně tedy platí, že zařazením objektu do úkolu je možné někomu delegovat právo objekt zpracovávat, pokud delegující sám toto právo má.

Zařazením objektu do úkolu nedáváte obecně právo vidět objekty, které spolupracující pracovník bez úkolu nemá právo vidět. Prostřednictvím úkolu tak není možné zpřístupnit informace, které by bez úkolu přístupné nebyly.

Udělení nebo neudělení práva zpracovávat objekt záleží na nastavení příznaku Způsob práce a způsobu zapojení do úkolu.

Vliv role v týmu řešícím úkol na práva

Získat právo podílet se na úkolu je možné pouze pro pracovníky, kteří jsou v týmu úkolu (viz záložka tým u úkolu). Pracovníci jsou obecně do týmu automaticky zařazováni, když je jim úkol předán. Není tedy většinou nutné tým vytvářet ručně. Důležité ale je, že automaticky jsou lidé zařazení v roli spolupracujících lidí, tedy s právem objekty zpracovávat.

Právo zpracovávat objekty mají lidé v týmových rolích:

 • Spolupracující
 • Rozhodující
 • Verifikující
  Právo úprav má automaticky i odpovědný pracovník, ale ten ji nezískává skrze úkol.

Naopak právo nezískají role:

 • Konzultující
 • Auditující
 • Neurčená role
  Pokud tedy chcete např. od někoho radu, ale neměl by aktivně do objektů zasahovat, je třeba ho zařadit do týmu s rolí konzultujícího pracovníka. Tato role nikdy není nastavena automaticky, měl by to udělat pracovník ideálně při vytváření úkolu.

Kromě role záleží i na stavu spolupráce. Standardně je stav aktivní a právo uděluje. Pokud je ale stav zapojení jiný (žádost, odmítnuto, dokončeno), právo pracovník nemá. Je tedy možné i před dokončením úkolu vzít členovi týmu právo tím, že změníte stav jeho zapojení na dokončeno. (To může udělat i pracovník sám.)

Význam voleb pole Způsob práce

Příznak Způsob práce je možné nastavit přímo v úkolu, ale pouze v případě, že úkol není odvozen od vzorového úkolu. U odvozených úkolů je příznak vždy odvozený ze vzoru a přímo v úkolu jej není možné měnit. Způsob je tak definován metodikou.

Způsob práce má tyto volby:

Nepracuje s objekty

V případě této volby (je u nových úkolů defaultní, tedy přednastavená) úkol nijak neovlivňuje práva nakládat s připojenými objekty pro žádného člena týmu.

Vykonávající může měnit

S touto volbou má objekty právo měnit výhradně ten, komu byl úkol přidělen.

Pozor na souvislosti:

 • K objektu se může vázat více úkolů a některé mohou dávat právo objekt měnit jiným pracovníkům.
 • Odpovědný pracovník, který úkol vytvořil, nemůže objekt měnit po dobu, kdy jej má v rámci úkolu na starost jiný pracovník. Dočasně tak přijde o práva, která by nebýt úkolu měl.
 • Práva lidí, kteří mají možnost objekt měnit, ale nejsou nijak zapojeni do plnění úkolů, nejsou existencí úkolu ovlivněna.

Obecně platí, že nastavení této volby nevytváří zámek na objektu a slouží zejména k upřesnění práce v rámci plnění úkolu.

Celý tým může měnit

Při této volbě má právo měnit objekt kdokoli po celou dobu, kdy je úkol aktivní. Právo má ten, kdo úkol aktuálně zpracovává, ale i všichni ostatní v týmu.

Tuto volbu je důležité použít zejména v případech, kdy více lidí aktivně spolupracuje na plnění úkolu. Příkladem takových úkolů je např. tvorba strategií nebo i příprava smluv.

Řízeno krok za krokem

Tato volba se z hlediska práv chová stejně jako volba Vykonávající může měnit, tj. právo zásahu má vždy jen pracovník, který úkol vykonává. Rozdílné je chování celého úkolu, protože úkol má jasně vymezené kroky a odpovědnosti. Pracovníci pak nemají možnost úkol ukončit, ten se ukončí automaticky po skončení posledního kroku. Pro každou roli ve zpracování musí vedoucí přidělit pracovníky.

Tuto volbu není možné nastavit u úkolu ručně. Je definována vzorovými úkoly, které obsahují posloupnost kroků.