Harmonogram projektu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Harmonogram projektu

Harmonogram poskytuje grafické zobrazení úkolů (činností) v projektu a podporuje snadné plánování
Ganttův model projektu

Co v harmonogramu vidíte

Harmonogram je přehled úkolů s grafickým znázorněním, který zobrazuje

  • Na kdy je činnost plánována
  • Jak probíhá její aktuální realizace
  • V jakém je činnost stavu (zda je dokončena, v prodlení)

Obrázek popisuje významy jednotlivých prvků:
Popis jedné buňky Ganttova modelu

K čemu harmonogram slouží

Hlavním smyslem harmonogramu je co nejvíce usnadnit plánování a řízení projektu. Umožňuje snadno posouvat činnosti, vzájemně je provazovat a podle návazností plánovat.

Plán vám umožňuje zobrazit srovnání se starší verzí plánu, nebo i s dvěma různými uloženými verzemi. Můžete díky tomu snadno sledovat dopady změn nebo ověřit, zda po přeplánování harmonogram stále splňuje termíny dohodnuté se zákazníkem. O uložených stavech harmonogramu se píše v oddílu o baselines.

V harmonogramu můžete s úkoly plnohodnotně pracovat

Ganttův přehled úkolů je plnohodnotným seznamem úkolů. Můžete si harmonogram přepnout do editace a upravovat přímo v přehledu termíny očekávanou dobu zpracování úkolů a další údaje. Samozřejmě můžete část nebo celý harmonogram automaticky naplánovat.

Nezapomeňte, že systém sám od sebe neplánuje, aby vám nerozhodil termíny, které jsou dohodnuté. Funkce plánování může spustit pouze vedoucí projektu.

Tisk harmonogramu pro zákazníka

Harmonogram podporuje tisk přímo funkcí prohlížeče. Použijte příkaz vytisknout (CTRL+P) a celý harmonogram se vám vytiskne. Doporučujeme nastavit tisk na šířku papíru, nebo zobrazit pouze pár sloupců.

Poznámka: Harmonogram není možné vygenerovat přímo do PDF. Je třeba použít tisk z prohlížeče a vytisknout do PDF.

Jak vytisknout jenom nezbytnou část harmonogramu

Zákazníkovi pravděpodobně nechcete posílat harmonogram se všemi detaily. Doporučujeme proto předem sbalit etapy a tisknout jenom přehled etap.

U projektů, které dodržují metodiku projektového řízení, je možné zobrazit pouze úkoly předepsané metodikou. Použijte filtr úkolů Předepsané a v harmonogramu se zobrazí pouze úkoly vytvořené dle vzorového projektu resp. z metodických úkolů. Auditorovi tak snadno vygenerujete harmonogram ukazující povinné kroky, ale bez detailů nebo kroků realizovaných nad rámec povinné metodiky.

Drag & Drop pro plánování

Ganttův diagram podporuje úpravy plánu pomocí Drag&Drop. Když přetáhnete úkol, systém vám nabídne vytvoření vazeb na nový úkol, nebo zařazení pod jiný. Snadno tak plán projektu upravíte.

Jak si harmonogram otevřít

Harmonogram je možné otevřít ze seznamu úkolů, z pracovní plochy projektu, nebo i z hlavního pracovního stolu ikonou u projektu.

Přístup ke Ganttovu modelu z pracovního stolu:

Gantův model projektu

Přístup z přehledu úkolů:

Gantův model projektu

Kam dál