Projektová baseline

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Projektová baseline

Baseline slouží k uložení stavu projektu. Umožňuje porovnávat změny v čase a analyzovat vývoj projektu

Co baseline uchovává

Baseline, česky ne úplně srozumitelně účaří, umožňuje zaznamenat aktuální stav projektu:

  • Od kdy – do kdy je projekt plánován
  • Jaký je jeho stav
  • Jaké etapy a činnosti (úkoly) jsou plánovány
  • V jakém stavu jednotlivé činnosti jsou
  • Kolik práce se na které které činnosti odpracovalo

K čemu baseline slouží

Projektová baseline především slouží k porovnávání aktuálního stavu projektu s minulostí. Snadno je tak možné vidět srovnání s uloženým stavem:

  • Na kterých úkolech se kolik odpracovalo a které se nehýbou
  • Které úkoly byly přeplánovány
  • Jaké nové úkoly vznikly nebo které byly zrušeny

Kde se s baseline pracuje

Baseline jsou k dispozici v harmonogramu projektu. Ten je možné otevřít ze seznamu úkolů, z pracovní plochy projektu, nebo i z hlavního pracovního stolu ikonou u projektu.

Jak baseline vznikají

Baseline si můžete vytvořit ručně nebo vznikají automaticky.

Automatické vytváření je třeba nastavit (volba vám musí být povolena, jde o doplňkovou službu.)

Kam dál