Cíl projektu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Cíl projektu

Cíl umožňuje zahrnout definici projektového cíle do analýzy projektu, zejména propojit požadavky s cíli.

Cíle jsou součástí projektové dokumentace. Jejich popsání formou samostatného prvku v analýze dává možnost u každého požadavku stanovit, který projektový cíl je jimi naplněn.

Logika cíle v dokumentaci odpovídá jeho pojetí v motivační vrstvě ArchiMate.

Společný cíl pro více projektů

Projektové a programové cíle

Cíl je vždy zařazen do určité části analytického modelu. Motivační model by měl být součástí projektové dokumentace, proto i cíl bude logiky patřit k projektu. Stejný cíl ale může sledovat více projektů a mohou se odkazovat na společný cíl.

Pokud realizujete projektů sledujících společné cíle, je vhodné definovat program, v rámci kterého jsou cíle sledovány a projekty koordinovány. Program definuje programové cíle, které se následně mohou dělit na dílčí cíle, které jsou naplňovány jednotlivými projekty.

Projekty mohou plnit jak své vlastní cíle, tak odvozené programové cíle nebo přímo programový cíl. Struktura cílů by se měla přizpůsobit tomu, jak komplexní program je.

Jak definován program a jeho cíle

Program je v systému evidován jako "globální" projekt a jednotlivé projekty jsou jeho dílčí projekty. Cíl tak budou projekty přebírat od programu, do kterého patří.

Je vhodné ponechat programové cíle i dílčí cíle v rámci jednoho analytického modelu, tedy u programu. Je pak možné cíle lépe spravovat a revidovat, zda na sebe stále správně navazují.

Pokud chcete motivační úroveň detailně modelovat a vytvořit motivační schéma, je možné využít konektoru na Enterprise Architect a model spravovat v něm.

Začlenění cíle do analytického modelu

Cíl je součástí analytického modelu projektu, nepatří do modelu enterprise architektury. Model architektury popisuje As-Is stav , zatímco cíl vyjadřuje směrování k To-Be stavu.