Výběrové řízení a nákup

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Výběrové řízení a nákup

Podpora pro poptávku a nákup. Procesy jsou zaměřeny na fungování komerčních organizací.

V rámci procesu nákupu jsou podporovány činnosti

  • Definice poptávky na základě produktového katalogu
  • Oslovení více dodavatelů a sesbírání nabídek
  • Proces vyhodnocování (využívá proces rozhodování a hlasování z modulu řízení úkolů)
  • Dokumentace schválení objednávky (součást procesu vyhodnocování)
  • Objednávka s možností rozdělení objednávky na více dodavatelů na základě vyhodnocení nabídek
  • Řízení problémů týkajících se objednávek (generování úkolu s požadavkem na schválení)

Proces objednávání využívá metodiky, která definuje úkoly související s objednáním i schválením. Metodiku je možné definovat ve více jazycích. (Samotná dokumentace nákupu je vedena v jednom a jazyce).

Objednávka

Z dokončeného výběrového řízení je možné vygenerovat objednávku.
Objednávku je možné generovat na celou připravovanou dodávku, nebo pouze na část. Pokud je na základě výběrového řízení vyhodnoceno, že je vhodné objednat části od více dodavatelů, je možné poptávku rozdělit na více částí a každou objednat samostatně.

Objednávku je možné duplikovat a na jejím základě vytvořit novou objednávku. Duplikovanou objednávku je možné následně upravovat.

Objednávku je možné ze systému přímo vygenerovat (PDF).

Dodávka

V rámci dodávky je podporováno:

  • Dokumentace dodávky na základě objednávky
  • Rozdělení jedné objednávky na více dodávek na více lokalit
  • Dokumentace nedostatků dodávky
  • Řízení problémů týkajících se dodávek (využívá proces Řešení problémů z modulu řízení úkolů)

Ze systému je možné vygenerovat dodací list zahrnující přehled, co bylo dodáno, kdy a kam.

Hodnocení dodavatelů

Systém podporuje hodnocení dodavatelů v souladu se standardy kvality. Na základě dodávky je možné vytvořit i hodnocení dodávky, které je součástí hodnocení dodavatele.

I když není provedeno hodnocení, je u každého dodavatele vidět, jaké byly na něj podány poptávky a objednávky a co dodával I bez vypracovaného hodnocení je tak možné rychle zkontrolovat, jakou kvalitu práce dodavatel má.

Možnost zákaznických úprav

Proces je možné upravit podle zákaznických potřeb.

Vzorové úkoly pro jednotlivé kroky procesu jsou součástí metodiky. Jsou proto vždy definovány pro podmínky konkrétního uživatele systému.

Na zakázku je možné připravit vlastní formáty generovaných dokumentů – poptávky, objednávky i přejímky.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o způsobu implementace procesu výběrového řízení a nákupu jsou v technické dokumentaci (v angličtině).