Detail objektu

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Detail objektu

Terminologická vsuvka

Objektem pracovně nazýváme všechno, s čím v systému pracujete. Objektem jsou pro úkoly, informace, porady atd. Chápeme, že to slovo je velmi obecné, ale nějak všechny ty různorodé objekty společně pojmenovat musíme.

Často se používá pojem záznam. I zde jej občas použijeme, protože je mnoha lidem – a možná i vám – bližší. Význam pojmu záznam je ale jiný a o dost užší. V AyMINE jsou např. záznamy operací. Proto se dále budeme držet obecnějšího pojmu objekt.

Detail objektu

Detail objektu je základním pohledem pro úpravu dat, které v systému jsou:

Abyste mohli s objektem pracovat, musí být uložen v systému. Máte proto vždy k dispozici tlačítka

  • – uložit změny, zavřít okno a vrátit se na předchozí stránku
  • – uložit změny, ale nezavírat okno a pokračovat v úpravách. Stránka po uložení nově vyhodnotí, jaké úpravy a funkce je možné použít, a proto se mohou nabídnout i jiné funkce
  • – opustit stránku
  • – zahodit provedené úpravy a opoustit stránku

Po uložení objektu mohou proběhnout další změny a může se změnit i vaše oprávnění některá pole upravovat, nebo některé funkce a pole přestanou být viditelná. Po uložení proto systém toto vše vyhodnotí a může podle toho i změnit, co vidíte.

Doporučení: Když vytváříte nový objekt, zadejte povinné údaje – typicky minimálně jméno – a objekt uložte. Pak se můžete pustit do další práce s ním. Povinné údaje jsou v detailu zvýrazněny.