Metodika a systém řízení kvality

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Metodika a systém řízení kvality

Metodika je základním nástrojem pro řízení kvality ve firmě i v projektech. Metodiky umožňují automatizovat systém řízení kvality

Metodika ucelenou sadou pravidel, pojmů a nástroj, které dohromady definují, jak je ve firmě zajištěna kvalita pro určitou oblast činností. Všechny součásti metodiky jsou popsány zde. Podívejte se na tuto stránku i pro bližší popis o významu metodiky pro standardizaci postupů

Struktura dokumentace SMJ

Metodika naopak není jeden dokument, ale celá sada objektů, z nichž jedním je např. směrnice

Příklady metodik

Metodiky mohou implementovat konkrétní normu – pak budou součástí systému řízení kvality:

  • Systém řízení jakosti podle ISO 9001
  • Projektová metodika podle standardů ISO 26262 / Automotive SPICE
  • Systém řízení IT v souladu s ITIL

Metodiku může vytvářet pro účely jednoho oddělení nebo týmu vedoucí manažer:

  • Zpracování neobvyklých účetních případů
  • Zpracování helpdesk požadavků – metodika helpdesku
  • Postupy řešení reklamací

Obě výše uvedené oblasti mohou být jednou a tou samou. Např. Helpdesk může být standardizován systémem jakosti a spadat pod něj, nebo může stát mimo.

Přehled interních a externích metodik vytvářejících právní rámec firemních činností i organizačních pravidel. Metodiky shrnují závazné i doporučující postupy pro činnosti, postupy, interních dokumenty i výstupy.

Jiným častým označením metodik je Předpisová základna. Nejčastějším případem metodik je systém řízení jakosti.

Videonávod

Školení, jak se metodika vytváří, je na videu. Celé ho můžete shlédnout zde. AyMINE systém se stále vyvíjí, takže video je v něčem pozadu, ale principy ukáže jistě dostatečně.

Kdo metodiku tvoří

Za každou metodickou oblast je někdo odpovědný (odpovědná osoba). Metodiku může tvořit více lidí, tvoří skupinu Zpracovávajících.

Nezapomeňte : Každou metodiku by měl mít někdo na starost, typicky pracovník odd. kvality nebo vedoucí oddělení. Měla by proto mít svého "vlastníka". Aby odpovědný "vlastník" mohl s metodikou pracovat, musí být mezi aktivními uživateli.

Zadejte:

  • Aktivní uživatelé metodiky: Vlastníka, nebo tým, který je za metodiku odpovědný a postupy a kroky rozvíjí.
  • Čtenáře metodiky: Všechny pracovníky, kteří metodiku aktivně využívají ve své práci.

Komerční metodika

Metodiku můžete mít zakoupenou od externí firmy. V takovém případě metodiku netvoříte, ale pouze užíváte.

I když komerční metodiku využíváte, nemůžete do ní dělat žádné zásahy. Není možné nastavit aktivní uživatele, kteří by s ní mohli pracovat, pouze čtenáře metodiky. Změny do komerční metodiky může dělat pouze její dodavatel, který vám může dodávat aktualizace. Sami nemůžete, komerční metodiku ani exportovat.

Pro koho je metodika závazná / doporučená

Okruh lidí, pro které je metodika doporučená, jsou ti, kdo do metodiky nahlížejí.

Doporučení: Zvolte pro uživatele metodiky skupinu složenou z rolí, pro které je metodika určena. Pak se nebudete muset starat o doplňování lidí ke konkrétní metodice. Stačí, když nového uživatele přidá správce a bude mít k metodice automaticky přístup.

Více informací

O metodikách a jejich významu pro řízení kvality se dočtete více zde