Ochrana osobních a obchodních údajů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Ochrana osobních a obchodních údajů

Správa přístupů ke kontaktům a obchodím údajům

AyMINE vám umožňuje přesně kontrolovat, kdo smí jaké údaje používat a jak. V AyMINE můžete vytvořit libovolný počet adresářů a u každého nastavit, kdo smí data upravovat a kdo je může používat, ale nesmí je upravovat.

Dočasná práva měnit kontaktní údaje

Dočasně můžete povolit někomu dělat úpravy. Vytvořte kampaň (úkol pro skupinu osob), zadejte někomu tento úkol a v rámci úkolu můžete povolit, že smí upravovat kontakty. Pracovník může např. aktualizovat údaje, ale po dokončení kampaně už je měnit nesmí.

(Nezapomeňte, že zařazení kontaktu do úkolu pracovníkovi nezpřístupní kontakty, které jinak vidět nesmí. Právo můžete dát jen pracovníkovi, který smí data vidět. Toto právu můžete udělit také dočasně.)

Adresáře nebrání zařazování do skupin

Členění kontaktů do adresářů nebrání tomu, abyste je měli společně ve skupině. Jedna skupina může zahrnovat kontakty z více adresářů. Díky tomu můžete např. tvořit přehledy o obratech ze skupiny napříč adresáři. Můžete tak získat globální přehledy i přes zákazníky, se kterými nepracujete a neznáte podrobnosti.

Omezte možnosti nakládání s údaji v adresáři

Rozhodněte, kteří pracovníci smí údaje synchronizovat např. do mobilu nebo MS Outlooku. Kdo smí exportovat do Excelu.

Nezapomeňte, že obchodní údaje nejčastěji (více než 70%!) z firmy vynesou interní pracovníci. Ochrana údajů před jejich vynesením ze systému by měla být pro vás prioritou!