Uživatelské zámky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Uživatelské zámky

Uživatelské zámky jsou mechanismem, který zajišťuje, aby najednou více uživatelů needitovalo stejný objekt. Zámky jsou automaticky vytvářeny a rušeny a neměly by vyžadovat administraci.

Zámek je vytvořen automaticky, když uživatel otevře detail objektu pro úpravy. Pokud v detailu pracuje, zámek se pravidelně obnovuje.

Pokud uživatel přestane s objektem pracovat, je vyzván, aby objekt uložil. Zámek se neobnovuje, pokud s objektem nepracuje, ale je v systému stále uložen. Proto může uživatel uložit práci i po delším výpadku internetu, ale pouze za předpokladu, že objekt někdo jiný mezitím nechtěl upravovat.

Pokud druhý uživatel chce upravovat objekt, který má uživatel zamčený, mohou nastat situace:

  • Zámek je obnovován, není starší, než stanovaný limit (default je 8 minut, ale hodnota se může změnit). Druhému uživateli není úprava umožněna. (Má možnost poslat požadavek na uvolnění).
  • Zámek nebyl obnovován a je starší, než systémem stanovený limit Zámek je systémem automaticky zrušen a vytvořen zámek pro nového uživatele. Původní uživatel nebude moci své úpravy uložit.
  • Původní uživatel objekt needitoval, ale nechal si jej otevřený Systém jeho zámek neobnovuje, takže po stanoveném limitu přestane platit. Uživateli se okno změní na needitovatelné.

Jak spravovat zámky

Zámky by nemělo být třeba vůbec spravovat. Pro případ nečekaného problému ke možnost ručně zrušit existující zámek. Jak bylo vysvětleno, rušení zámků starších než 10 minut (naposledy upravenou před více než 10 minutami) nemá v podstatně vliv, protože objekt může kdokoli zamknout.
__Zrušení zámku znemožní uživateli dokončit jeho práci a uložit ji. Mělo by se proto provádět pouze pokud je skutečně potřeba.
Poznámka: Limit zámku není nastavitelný administrátorem, jde v současné době o systémovou konstantu.

Záznamy o zrušení zámku

Každé zrušení zámku je protokolováno do objektu Zrušení zámku. Tyto záznamy mají pouze dokumentační charakter a slouží k dohledání příčin potenciálních reklamací na chování systému.

Název objektu

Zámky jsou vždy vztaženy k fyzickému záznamu, takže jsou pojmenovány podle tabulky. Pokud se jméno tabulky liší od jména objektu, nebude v přehledu zámku správně fungovat zobrazení, o jaký objekt se jedná

Zámek nemusí být na celý záznam, ale pouze na podmnožinu. Název objektu pak obsahuje i název podmnožiny a identifikace také neproběhne korektně

Zámky mohou být i jedinečné na uživatele. V takovém případě je součástí názvu i ID uživatele, které se chová stejně jako podmnožina.