Zadat nový úkol

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Přidělení nového úkolu

Když systém vytvoří nový úkol ze vzorového, přiřazuje správného pracovníky, kteří úkol dostanou na starost. Způsob přidělování se liší podle toho, jestli jde o úkol do projektu, nebo business oblasti.

Přidělení úkolu členovi projektového týmu

V projektu většinou nevznikají úkoly automaticky, ale vytváří je projektový vedoucí v rámci plánování a přidělování prací.

Projektový úkol by měl mít stanoveno, jakou kvalifikaci by měli mít pracovníci pro jednotlivé role týmu pro úkol. Kvalifikace se nastavují na záložce kvalifikací v detailu úkolu. Při vytváření úkolu jsou do týmu na příslušné týmové role dosazení pracovníci z projektového týmu, kteří příslušnou kvalifikaci mají.

Pokud v projektu není pracovník s potřebnou kvalifikací, zůstane týmová role neobsazena. Není-li možné obsadit ani pozici pracovníka odpovědného za úkol, je úkol přidělen pracovníkovu, který úkol vytváří.

Pokud je v projektovém týmu více lidí se stejnou kvalifikací, dostane úkol na starost ten, kde je označen v projektovém tým jako vedoucí (a má danou kvalifikaci), případně ten, kdo je v týmu nejdéle.

Poznámka: U projektových týmů se nevyužívá nastavení odpovědné role.

Přidělení úkolu do business oblasti

Úkol, zejména když vzniká automaticky, musí mít přiřazeno, kdo jej má dostat na starost ke zpracování. Proto je u úkolu odpovědná role, které je úkol přidělen.

Jak přidělení probíhá?

  • Pokud má roli přiřazen jen 1 pracovník, je úkol přidělen jemu
  • Pokud má roli více lidí:
    • Má-li role vedoucího, dostane úkol vedoucí
    • Nemá-li role vedoucího, dostane úkol první ve skupině
  • Pokud není role stanovena, nebo pokud ji nemá nikdo přidělenu, úkol se nevytvoří!

Poznámka: U úkolů do business oblasti se dosud nevyužívají kvalifikace pro projektové role. Úkol do business oblasti je přidělován pouze jednomu člověku, tým se pro něj nevytváří.