Vzorové riziko

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Vzorové riziko

Vzorové rizio definuje, jakému riziku by se měl projekt věnovat.

Smyslem vzorových rizik je usnadnit tvorbu rizik pro projekty a aktivity. Do vzorových rizik je možné popsat obvyklá rizika nebo i rizika výjimečná. V případě výjimečných rizik je jejich zařazení do metodiky přínosné zejména proto, aby se na jejich možný výskyt nezapomnělo, i když se nevyskytují často.

Popis vzorového rizika

Vzorové riziko má stejný popis, jako riziko projektové nebo oblasti. U vzorového rizika je možné vyplnit i klasifikaci pravděpodobnosti a hrozby – i tyto hodnoty slouží jako vzorové a v rámci projektu je možné je nastavit podle dané situace.

Popis rizika

U vzorových rizik by měl být uveden i popis, který umožňuje riziko snadněji vyhodnotit. Do popisu by měl být uveden návod pro zhodnocení, zda je riziko pro konkrétní projekt relevantní nebo ne.

Podrobnost popisu závisí na zkušenostech lidí, kteří budou rizika v projektech vyhodnocovat. Nelze proto stanovit obecné doporučení, do jaké podrobnosti rizika rozebírat.

Metodická poznámka

Vzorová rizika jsou naplněním požadavku standardů, které definici obvyklých rizik vyžadují jako součást procesních aktiv (např. ASPICE, ISO 26262, ISO 270000 ale i jiné).