Produkty

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Produkty

Produkty jsou obecným popisem určitého druhu aktiv. Definice možná zní složitě, ale produkt svým významem přesně odpovídá obecnému užití tohoto termínu.

Jinam?

Pokud hledáte informace ke kritériím kvality a vlastnostem produktů, tak se jim věnuje tato stránka

Příklady produktů

Příklady produktů jsou lednice, hypotéka, program pro CNC na vyříznutí skřínky, auto, Octavie, textový editor, MS Word, ozubené kolo průměr 25mm s 50 zuby atd.

Produktem může být samozřejmě i práce, např. výměna kol, oprava blatníku, upečení dortu, hodina němčiny pro zaměstnance atd.

Upozornění: Na možnosti dokumentace produktu má významný vliv Původ produktu – zda jde o produkt vytvářený nebo nakupovaný. Více se původu produktu věnuje samostatná stránka.

Hierarchie produktů

Produkty je pro lepší organizaci možné členit hierarchicky od obecnějšího popisu k detailnějšímu.

Příkladem hierarchie jsou výše uvedené příklady auto > škoda > Octavia. Udržovat si produkty v hierarchické organizaci přináší možnost řádu a lepšího popisu. Podrobnost závisí na počtu produktů, které jsou evidovány.

Důležitý význam hierarchie je v souvislosti s kategorizací dodavatelů. Pokud máte dodavatele, který dodává celou skupinu produktů, je vhodné mít tuto skupinu pohromadě. Můžete pak snadno pro celou skupinu uložit informaci o dodavateli

Další důležitou možností organizace produktů jsou kategorie. Každý produkt patří do nějaké kategorie a s jejich pomocí je možné ještě další členění. Výše uvedený produkt auta může patřit do kategorie firemní flotila.

Upozornění:

  • Pouze produkty na nejnižší úrovni jsou skutečnými produkty, produkty ve stromu výše jsou skupiny. Skupiny produktů není možné vkládat do ceníků nabídek nebo objednávek.
  • Hierarchie produktů je propagována při změně stavu. Pokud změníte stav produktu, změní se stavy i všech jeho konkrétních variant. Produkty, které nemají stav společný, pravděpodobně nemají tvořit hierarchii vyjadřující vztah obecného produktu a jeho konkrétní varianty. Zvažte, zda nemá v tom případě být členění přes kategorie produktu.

Stavy produktu

Stav produktu je důležitou informací popisující, zda může být produkt využíván. Věnujte proto stavu produktů pozornost. Více se o stavech produktů píše zde.

Složení produktu

V rámci produktu je možné evidovat jeho složení, tj. jaké produkty a v jakém množství jsou potřeba pro jeho vytvoření. Složení produktu má samozřejmě smysl rozepisovat pouze v případě vyráběných produktů. Popis složení produktu umožňuje výpočet ceny finálního produktu, případu objednávky, i kontrolu, zda je možné produkt vyrobit např. ze skladových zásob.

Interní cena produktu

U produktu může by být uvedena interní cena. Rozumí se tím cena, za kterou je interně produkt kalkulován. Pro interní cenu platí:

  • Pokud hospodaření rozlišuje ceny s DPH a bez DPH, interní cena je vždy bez DPH. Naopak, pokud systém nepoužíváte v rámci komerčního podnikání, je vhodné používat trvale nastavení DPH sazby „bez DPH“ a používat ceny s DPH, resp. ceny nákupní a pořizovací
  • Interní cena se může měnit v závislosti na přecenění zásob
  • Interní cena se vždy uvádí ve měně, ve které organizace vede účetnictví

Jak definovat ceny pro obchod včetně eShopu?

Prodejní ceny produktů stanovuje produktový ceník. Ceníků může být libovolný počet a v různých měnách, takže umožňuje stanovit ceny produktů libovolně.