Blok webové stránky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Blok webové stránky

Bloky jsou stavebním kamenem webových stránek a umožňují skládat stránky z bloků s pomocí šablony

Webovou stránku v CMS je možné skládat z jednotlivých bloků. Aby bylo možné využít bloky, je třeba, aby celá stránka měla definovánu šablonu. Šablona definuje, jaké bloky do ní mají být vloženy.

Názvy bloku

Blok má dva názvy – Vlastní název a Název pro šablonu

Vlastní název

Vlastním názvem identifikujete blok v přehledu všech bloků. Název by měl být pro portál jedinečný, abyste se v blocích dobře orientovali

Název pro šablonu

Název pro šablonu je pojmenování, které je pro jméno pole v šabloně, kam má být blok vložen. Jde o pojmenování pole v šabloně, kam blok patří.
Příkladem jména v šabloně jsou topmenu, leftmenu, footer apod.

Upozornění:

  • Název pro šablonu je pole vyplňované z klientského číselníku portal-UserType. Nezapomeňte si číselník vyplnit, nebo do něj vložit standardní hodnoty. Bez vyplněného číselníku nebude možné vyplnit toto pole a bloky používat.
  • Nepoužíejte pro žádné pole název body. Toto jméno je vyhrazeno pro vkládání těla stránky.

Jak se s bloky pracuje

Bloky je možné vkládat na jednotlivé stránky, ale také k sekcím. Pro stránku se použijí všechny bloky, které jsou vloženy u stránky a všechny, které jsou přiřazeny k sekci.

Pokud je k sekci i stránce přiřazen blok se stejným Názvem pro šablonu, použije se blok u stránky (má přednost před blokem u sekce)